Středočeský kraj připravuje zavedení tramvajových tratí do příměstských částí metropole

Středočeský kraj hodlá zlepšit dopravní propojení přiléhajících částí Středočeského kraje s hlavním městem Prahou prostřednictvím tramvajových tratí. Jejich investorskou přípravu a možné vedení tramvajových tras do středočeských obcí v oblastech Praha-východ a Praha-západ zajišťuje prostřednictvím středočeské Krajské správy a údržby silnic (KSUS). Tramvaje by do několika let mohly jezdit do Zdib, Průhonic či do Jesenice u Prahy.

„Rozšíření tramvajových tratí do obcí a měst sídlících v blízkosti Prahy, společně s rozšířením integrované dopravy na železničních tratích, považujeme za jediný možný způsob, jak zlepšit dopravní propojení mezi Prahou a obcemi a hlavně tím chceme umožnit tamním obyvatelům snazší, levnější a ekologičtější způsob dopravy do zaměstnání či za jinými aktivitami do hlavního města,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Vedení těchto tratí na území regionu je, jak dále upřesnila, koordinováno s výhledovým vedením tramvajových tras zajišťovaných hl. m. Prahou, konkrétně prostřednictvím Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s. Ten poskytuje středočeské Krajské správě a údržbě silnic, coby investorovi, své zkušenosti s provozováním těchto tratí. Podle krajského radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO 2011) tím však celá pomoc Prahy směrem ke středním Čechám končí.

„Celá investorská příprava, počínaje zpracováním vyhledávacích studií, projektových dokumentací či následného financování, to vše jde za námi. Nelze tudíž tvrdit, jak už se v médiích díky prohlášení náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) objevilo, že Praha chce stavět tramvajové tratě do středních Čech. Je tomu přesně naopak. Jde o náš zájem, který ve spolupráci s Prahou řešíme a připravujeme delší dobu. Tramvajové trati na území regionu bude kraj připravovat a realizovat samostatně, hlavní město Praha poskytne součinnost při provozu a napojení na kolejovou síť Prahy,“ upřesnil radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Investorská příprava možných tramvajových tratí přitom probíhá za součinnosti všech dotčených organizací, které mají obsluhu integrované dopravy na starosti, tj. ROPIDu, Dopravního podniku hl. m. Prahy a Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK).

„Návrhy vedení jednotlivých tras jsou již detailně projednávány se zástupci dotčených obcí a měst. V tuto chvíli mezi ně patří především Zdiby, Průhonice nebo Jesenice u Prahy a jednání probíhají tak, aby byly v maximální možné míře zohledněny jejich požadavky na prostorové umístění vedení tramvajových tras v návaznosti na možnosti dalšího rozvoje těchto obcí,“ dodal radní F. Petrtýl.