Středočeský kraj má vlastního koordinátora veřejné dopravy

Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK)

STŘlogo

Obdobu pražské společnosti ROPID založil přímo Středočeský kraj, začala fungovat 1. dubna. Úkolem IDSK bude vytvoření jednotného integrovaného dopravního systému na území Středočeského kraje a Prahy, ve kterém by cestující mohli jezdit vlaky, autobusy, metrem a dalšími prostředky na jednu jízdenku. Organizace také připraví výběrové řízení na autobusové dopravce, které musí krajský úřad vybrat do roku 2019. IDSK by měla úzce spolupracovat se společností ROPID, která organizuje veřejnou dopravu v hlavním městě a blízkém okolí víc než dvacet let. Lidem by měl nový systém dopravy umožňovat cestování na stejný tarif v centru metropole i za jejími hranicemi a vzájemnou návaznost spojů. „Středočeský kraj chce výhody integrované dopravy pro cestující rozšířit na celé své území. Dohodli jsme se proto na úzké spolupráci s Prahou a společností ROPID a zakládáme vlastní příspěvkovou organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje, která bude kromě vlastní koordinace veřejné dopravy i odborným pomocníkem pro města a obce“, uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Společnost bude sídlit v Praze v budově organizace ROPID. Zaměstnávat by měla 15 lidí a její roční rozpočet by neměl překročit 20 milionů korun. „Kvůli následným výběrovým řízením na dopravce potřebujeme integraci jednotlivých oblastí kraje stihnout do konce roku 2018, proto potřebujeme nové odborníky, kteří by mohli práce urychlit,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy František Petrtýl. Společně s integrací bude IDSK řešit koordinaci, hospodárné, efektivní a účelné zajištění dopravní obslužnosti mezi jednotlivými středočeskými městy, obcemi a Prahou, kontrolovat plnění standardů kvality jednotlivých dopravců i spolupráci na modernizaci a vývoji vozového parku. Ředitelem společnosti bude Pavel Procházka, který vyhrál výběrové řízení a do funkce ho jmenovala Rada Středočeského kraje 9. března 2017. „ROPID a IDSK budou sídlit ve stejné budově, tak aby spolupráce byla co nejefektivnější. Budeme řešit dopravu pro 2,5 milionu obyvatel. Čeká nás mnoho nelehkých úkolů, ale věřím, že to společně zvládneme,“ představil svoje priority ředitel IDSK Pavel Procházka.

TZ, red