Střední Čechy během stavovského povstání

Třicetiletá válka (1618-1648) byla nestrašnější válkou, která kdy postihla naše území. A také zde začala vyhozením místodržících Viléma Slavaty z Chlumu a Bohuslava Bořity z Martinic společně s písařem Filipem Fabriciem z oken Pražského hradu.

Během válečné vřavy a důsledkem řady bitev na území Zemí Koruny české zanikly stovky vesnic, tisíce lidí uprchlo či zahynulo následkem drancování, hladomorů a epidemií. V některých oblastech klesal počet obyvatel na 20 i méně procent předválečného stavu. Mimořádně exponovaným regionem byl oblast středních Čech obklopující pražské centrum. A tak v Památníku národního útlaku a odboje, jenž se nachází v Panenských Břežanech, se od 13. června do 18. července uskuteční putovní výstava pořádaná Státním oblastním archivem v Praze pod názvem: „Střední Čechy během stavovského povstání (1618-1621)”.

Výstava přibližuje samotný počátek tohoto konfliktu, do něhož se postupně zapojila velká část Evropy, a jenž začal právě v našem regionu. Panely oblastního archivu budou doplněny dobovými předměty ze sbírek Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. K vidění tak budou například archeologickými nálezy z prostoru velkého švédského vojenského tábora u Staré Boleslavi a další zajímavé artefakty přibližující toto pohnuté období naší historie.

Určitě návštěva této výstavy může být vhodným cílem letních výletů za poznáním…

mar

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter