Spalovna – co dál?

Případ plánované výstavby ZEVO na Mělnicku se vleče a zatím není jasný výsledek. Aktivní občané a spolky dál pokračují v práci na tom, aby předimenzovaná stavba s nejistou dopravní obslužností vůbec nevznikla.

Úspěšný výsledek referenda, v kterém občané Horních Počapel zavázali nové zastupitelstvo, aby stavbu nepřipustila, vyústil v další logické kroky. V první řadě jde o sérii konzultací s právníky, kteří obci pomáhají zorientovat se v problematice a nenechat se zahnat do kouta pro ČEZ výdělečným projektem s negativním dopadem na životní prostředí v regionu.

Zatímco evropská odpadová politika jasně cílí na prevenci vzniku odpadu a důslednou recyklaci, čehož je důkazem i rozhodnutí Evropského parlamentu nefinancovat z evropských peněz výstavby dalších spaloven, Středočeský kraj v součinnosti s ČEZem dál lakují politiku spalování odpadů nazeleno.

U Středočeského kraje jde o politováníhodnou nekoncepčnost. Namísto komplexního řešení odpadů v místě jejich vzniku chtějí nahrnout odpadky celého kraje k nám na jeho severní okraj a uchlácholit občany příslibem stejně nekoncepční výstavby obchvatů dotčených obcí.

U ČEZu je motivace jasná, za spálení odpadu inkasují vysoký poplatek, který od občanů vybírají obce. Přestože výhřevnost komunálního odpadu není slavná a pokryje se jím pouhých 12% tepla, které má teplárna dodávat do domácností, argumentují ekologií a snížením potřeby hnědého uhlí. To se však spolu se zemním plynem v areálu ČEZ bude spalovat i nadále, aby se pokrylo zbývajících 88% potřeby tepla.

Obchvaty nebo Potěmkinova vesnice?

V uplynulém měsíci se občané a organizace vyjadřovali k návrhu dopravní obsluhy spalovny. Namísto dopravního řešení zohledňujícího skutečné potřeby regionu přišel Středočeský kraj s „plivnutím do Stromovky“ v podobě návrhu několika málo kilometrů silnice třetí třídy v bezprostřední blízkosti obcí Cítov, Dolní Beřkovice a Horní Počaply.

Tento návrh neřeší již tak vyhrocenou dopravní situaci na Mělníku a reálně by neulevil ani zmíněným obcím, které obchází za humny, takže spaliny a hluk z motorů by místo z jedné strany šly z druhé, v podobné vzdálenosti od obytných a rekreačních zón jako dosavadní komunikace.

Vyřešená dopravní situace je díky rozhodnutí MŽP podmínkou výstavby spalovny, již si Středočeský kraj vysnil jako nejjednodušší řešení. Je až úsměvné, jak se tendenční snaha ji zajistit proměňuje v rétorice zástupce hejtmanky Miloše Petery (ČSSD). Ten ji propaguje jako pomoc pro občany, kteří přitom v průmyslově zatížené krajině žijí již dekády a dosud jejich osud nikoho netrápil. Na skutečně komplexní řešení dopravní situace v regionu dosud peníze nebyly. Zřejmě nebudou ani nadále, bylo by tedy naivní vítat ZEVO jako spásu, která nám obchvaty přinese.

Kam s ním?

Současné plány odpadového hospodářství Středočeského kraje jsou zpracované podle staré odpadové směrnice. Již teď jsou zastaralé, natož aby počítaly se zlepšováním recyklačních technologií nebo s pokračujícími snahami předcházet vzniku odpadů.

I v ČR přitom existují případy dobré praxe, kdy se jednotlivé obce seskupily, aby se svým komunálním odpadem zacházely modernějšími způsoby. Dokud jde řešení odpadové otázky na vrub firmám, které kraji vymyslí nejjednodušší možné řešení – odpad spálit, bez ohledu na množství zbylé škváry (1/3 hmotnosti) a riziko koncentrace dioxinů ve filtračním popílku, pak je důvod pro nás na problém upozorňovat. Nadále budeme spolupracovat s odborníky, politiky, firmami a spolky a pozadí kauzy spalovny na Mělnicku medializovat.