Na slovíčko s Zbyňkem Šnajdrem, podnikatelem a mělnickým zastupitelem

VEDENÍ MĚSTA ROZHODNĚ NEPODPORUJE PODNIKÁNÍ VE MĚSTĚ

Na zastupitelstvu 24. dubna jste vytýkal vedení města způsob jakým zadalo veřejnou zakázku na stavební úpravy městského kulturního domu, v čem spočívají vaše výhrady?

„Reaguji na to, že se na mne obrátili stavební podnikatelé z Mělníka s tím, že město neplní slib voličům, kde se v koaliční smlouvě píše „podpora podnikání“, ale ono tomu je spíše naopak. No a kritizovaná zakázka je zářným příkladem toho, jak současné vedení města v tichosti vypsalo významnou stavební zakázku tak, že místní firmy se veřejné soutěže nemohou ani zúčastnit.“

To je poměrně silné tvrzení, jak jste k tomto závěru dospěl a kdo si myslíte že stojí za tímto neutěšeným stavem?

„Rozhodně vedení města. Investice do stavebních zakázek spadají do pravomoci místostarosty Milana Schweigstilla, který například veřejně slíbil, že všechny plánované stavební akce nad 1 mil Kč, budou komunikovány ve stavební komisi. A co myslíte? O rekonstrukci MKD jsem se jako člen této komise dozvěděl čistě náhodou ve finančním výboru. Ale co jsem se dozvěděl? Že soutěž již proběhla, přihlásil se pouze jeden zájemce a měla by se podepsat smlouva. Navíc tato akce je v památkově chráněné budově a nebyla projednána ani v komisi pro regeneraci. Doslova jsou nám, zvoleným zastupitelům města Mělník, některé informace utajovány. Přitom ve stavební komisi sedí odborníci, kteří by jistě byli schopni zabránit nekompetentním rozhodnutím, což se nedávno stalo, když jsme upozornili na chybné údaje ve studii obchodního domu na náměstí Karla IV. Zde byly uváděny naprosto nesmyslné ceny a chyběly odhadem dvě třetiny financování. To bychom se pak opět dočkali stavební akce podobné rekonstrukci městského úřadu, která se vysoutěžila za cca 15 mil Kč a výsledná cena skončila tuším někde přes 36 milionů. Doufám, že pan místostarosta na sebe alespoň tímto přebírá veškerou odpovědnost za své nekorektní jednání. A obávám se, že nás budou čekat i další nemilá překvapení například v podobě připravované akce Cyklostezka. Opět nic nevíme a já nechci, aby to dopadlo jako s rekonstrukcí Pražské ulice. Jak si mám vysvětlit, že město běžně provádí výběrová řízení na poslední chvíli, dokonce bez poptání místních firem. Osobně toto posuzuji jako arogantní a ignorující jednání.“

Na zastupitelstvu ale právě místostarosta Schweigstill vysvětloval, že zakázka byla soutěžena přesně podle zákona, dokonce najatým externím specialistou.

„Ale to je přece ještě větší průšvih, jestliže za tyto praktiky „tiché“ přípravy zakázek, bez vědomí možných dodavatelů, dokonce i zvolených zastupitelů, platíme najatým „odborníkům“ a výsledkem je jediná nabídka! Já osobně bych informoval co nejvíce potencionálních partnerů o zamýšlené akci, aby se případní zájemci mohli včas připravit. Jak jsem řekl i na zastupitelstvu, nedovedu si představit, že by se někdo při rekonstrukci svého majetku spokojil s jednou nabídkou. Současné vedení města ale ano. Právě kritizovaná nabídka je toho příkladem. Na Mělníku máme řadu slušných stavebních společností, které by se jistě rády výběrového řízení zúčastnily. Jak se ale zachovalo vedení města? Zakázka na rekonstrukci interiéru MKD se vyhlásila ve středu 22. března. Tedy standardní dodavatel si o ní přečetl ve čtvrtek, pátek až pondělí, jelikož většina stavebních firem (vyjma nadnárodních) nemá takové zázemí, aby někdo denně kontroloval portály zadavatelů, kterých je na internetu několik, jinak to zjistit prostě nelze. Pak se tento dodavatel dozvěděl, že už v úterý ráno musí být přítomen na prohlídce staveniště. Pokud by se mu to nehodilo, tak končí, jelikož město Mělník jiný termín neumožnilo. Město také vyhlásilo nejkratší možné termíny na přípravu a podání nabídky, které zákon umožňuje, a to přesto, že ho žádný termín netlačil. Proč?“

Ale já bych se přece jenom vrátil k otázce, byl či nebyl porušen zákon o veřejných zakázkách?

„Víte, konkrétní porušení konkrétního paragrafu nyní nevidím. Ale přesto tvrdím, že právě způsobem vyhlášení zakázky jsme přispěli k tomu, že město obdrželo jedinou nabídku, a to v pořádku není. Zákon č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v §53 mimo jiné uvádí, že zadavatel „může výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům“. Neuvádí, že musí, ale je přece zřejmé, že kdyby to udělal, tak to je pro výsledek soutěže jenom dobře. Tvrdím tedy, že zadavatel neudělal ani kroky, které zákon přímo zmiňuje. Problém je prostě v aroganci našich představitelů. Pan místostarosta na zastupitelstvu řekl, cituji: „že v tomto konkrétním případě se vyhledávaly firmy, a proto jsou i poměrně z daleka, které se specializují, nebo dělají především zakázky tohoto typu, jako jsou divadla, protože to považujeme za zakázku velice specifickou.“ Takže si to rozeberme. Pan místostarosta na zastupitelstvu, nejdříve nesprávně argumentuje, že mělnické firmy neoslovil, jelikož mu zákon „nařizuje“ nikoho neoslovovat a následně vysvětluje, jak složitě musel „vyhledávat“ firmy zdaleka? Nota bene firmy, které mají za úkol opravit podlahy, namontovat nové sedačky, opravit omítky či obklady a vzduchotechniku. Tedy to, co v ČR řeší každá středisková obec. Opravdu se vám zdá tato zakázka velmi specifická, jak argumentuje místostarosta? Takovou „specifickou“ práci by zřejmě v okrese Mělník nikdo nezvládl? A díky najatému specialistovi jsme se dostali k tomu, že máme jedinou nabídku? A to až z Chebu!? Neskutečné! Pachuť, která pro mne zůstala viset nad jednacím sálem mělnického zastupitelstva po odsouhlasení realizace této zakázky současnou radniční koalicí je opravdu hořká.“

Dobře, pojďme tedy ještě k vám osobně, jak se vám podniká ve vašem rodném městě?

„Dobře, ale jestli narážíte na veřejné městské stavební zakázky, tak v tomto směru naše spolupráce s městem velmi oslabila. Naštěstí jsme úspěšní v soukromém sektoru a taky v jiných městech. Navíc, kdybych byl významně úspěšný v získávání zakázek na Mělníku, by někdo mohl namítat střet zájmů, a to mi za případné nepříjemnosti nestojí.“

Jak podle vás z toho?

„Rozhodně musí danou oblast řídit schopný člověk a pokud nemá dostatek odborného vzdělání a zkušeností, měl by se pak obklopit lidmi, kteří tento potenciál mají. Uvědomme si, že město nakládá s veřejnými financemi a je nepřijatelné, pokud pracovníci města zneužívají své postavení.“

Zbyněk Šnajdr, zastupitel města za hnutí ANO

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter