Setkání s Pegasem

Literární klub Pegas v loňském roce oslavil již třicet let od svého vzniku. Tehdy stálo u jeho zrodu několik nadšenců píšících poezii, kteří se začali scházet a navzájem si předčítat své verše. Během let členů přibývalo, noví přicházeli, jiní se odstěhovali, někteří odešli navždy – celkem již prošlo Pegasem více než 100 básníků různých generací. Dnes má literární klub víc jak padesát členů nejen z Mělníka a celého regionu, ale i z nejrůznějších koutů Čech a Moravy. Kromě účasti na nejrůznějších literárních soutěží každoročně vyhlašuje i vlastní pod názvem „Mělnický Pegas“. Lotos se uskutečnil již 24. ročník, jenž byl zahájen v květnu a po posouzení zaslaných prací se uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů této celostátní soutěže. A to v sobotu 13. října od 10 hodin v hudebním sále Masarykova kulturního domu. Jako každoročně vyjde i sborník vítězných prací a letos sborník k výročí založení republiky na téma „Krásy naší vlasti“.

mar