Setkání novinářů v muzeu

O tom, že se v Regionálním muzeu Mělník stále něco děje, se mohli přesvědčit účastníci setkání pracovníků muzea s mělnickými novináři, které se uskutečnilo v úterý 21. února v jeho budově.

Na zvídavé dotazy se snažili odpovídat Jitka Králová, jež se zaměřuje na vzdělávací činnost a práci s mládeží, Libor Praus, který se věnuje přírodním vědám, Lukáš Snopek z historické sekce a konečně ředitelka Miloslava Havlíčková. Ta se kromě vědecké práce a osvětové činnosti věnuje propagaci a prezentaci muzea na veřejnosti. Jako první si vzala slovo J. Králová, zodpovídající též za komunikaci se školami a sociální prevenci. Zdůraznila, že muzeum svými akcemi pro děti smysluplně naplňuje volný čas mládeže, která se tak zábavnou formou dozvídá o minulosti svých předků, o historii krajiny, v níž žijí a přírodních podmínkách v daném regionu. Zároveň uvedla několik muzejních projektů, týkajících se především masopustu, velikonočních svátků či „Vítání ptačího zpěvu“, k poznávání a určování ptáků a v neposlední řadě i pořady, jenž se chystají v druhé polovině roku. Jedná se zejména o výstavu deskových her Člověče, nezlob se a interaktivní program k ní, srpnové Putování Mělníkem s kocourem Švarcíkem a zářijovou výstavu hub pro děti i širokou mělnickou veřejnost, která bude spojena s programem jejich poznávání a určování. Koncem roku se pak nejenom mělnické děti mohou těšit na výstavu s názvem České vánoční betlémy.

O své činnosti informoval přítomné novináře i L. Praus, přírodovědec RMM. Náplní jeho práce je shromažďovat předměty do sbírek, v tomto případě buď zkameněliny živých organizmů nebo zvířata či ptáky uhynulé při dopravních nehodách, ale i pořádání přírodovědných a vlastivědných vycházek pro veřejnost a v neposledním řadě aktivní spolupráce při ochraně a tvorbě životního prostředí. K tomu uvedl, že vydává posudky na zateplování a další rekonstrukce starých domů, na nichž mají svoje hnízda přísně chránění rorýsi. Z akcí, které se jeho přispěním v mělnickém muzeu uskutečnily či se ještě uskuteční, lze jmenovat Vycházku ke Sv. dni mokřadů, dvoudenní Vítání ptačího zpěvu, Vycházky za mělnickými rorýsy a jiřičkami a akci Festival ptactva, jenž proběhne v říjnu tohoto roku ve Veltrusech. Libor Praus rovněž fotografuje, a tak se jeho prostřednictvím bude moci veřejnost potěšit přírodními krásami Svaté země.

Hovořilo se také o práci Lukáše Snopka z historické sekce. Zdůraznil, že jeho letošním stěžejním úkolem je uspořádat Konferenci o sv. Ludmile a vydat v pořadí již desáté číslo Vlastivědného sborníku Mělnicka. Podle jeho slov v něm čtenáři naleznou zajímavý článek o překonávání řeky před postavením mostu Josefa Straky, ale i stať o putování Antonína Mánesa po Mělnicku i neméně zajímavé povídání o Kuratoriu pro výchovu mládeže v Kralupech nad Vltavou, jež za druhé sv. války vychovávalo české děti v nacistické ideologii. Toho kromě práce na sborníku čekají i prestižní Dny evropského kulturního dědictví a 130. výročí založení Mělnického muzejního spolku.

Jako poslední vystoupila ředitelka muzea Miloslava Havlíčková a podělila se o radosti i starosti v oblasti prezentace mělnického muzea na veřejnosti. Zdůraznila, že se tato instituce rozhodně neuzavírá, ale spolupracuje i s dalšími organizacemi a subjekty, především s kronikáři měst a obcí, s Asociací cestovních kanceláří a dalšími partnery, kterým jde o stejný cíl – propagovat město Mělník ve všech jeho podobách a nabízet jeho krásy nejen českým, ale i zahraničním návštěvníkům.

Jič

19224_melnik_wFoto archiv MM

Návštěva Regionálního muzea Mělník stojí rozhodně za to. Může se mimo jiné pochlubit i ojedinělou stálou expozicí historických kočárků.