„Seifertovy Kralupy“ přivítají špičkové umělce

Jaroslav Seifert patří k největším našim básníkům, který se zapsal skutečně zlatým písmem do kulturní historie našeho národa. Kromě své umělecké činnosti však vynikl i svým statečným postojem vůči totalitním režimům. Velkou autoritu si získal svým vystoupením na druhém Sjezdu československých spisovatelů v roce 1956, v němž kritizoval dosavadní kulturní politiku komunistického režimu vůči nepohodlným autorům. Zde zazněl i jeho apel, že spisovatelé jsou „svědomím národa“. V období tzv. normalizace z jeho děl mohly vycházet pouze ojedinělé reedice, novou tvorbu směl zveřejňovat s výhradami až na konci 70. let. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77 a proto, když jako druhý Čech v historii obdržel Nobelovu cenu, vyšla v tisku pouze kratičká zpráva. Po odchodu z tohoto světa v roce 1986 se stalo na jeho vlastní přání místem posledního odpočinku kralupský hřbitov. Ke Kralupům měl vřelý vztah, neboť z tohoto města pocházela jeho matka a její rodiče. K prarodičům jezdil malý Jaroslav na prázdniny, a tak zde prožil část svého dětství. Vypráví o tom i ve své knize vzpomínek „Všecky krásy světa“.

Není proto náhodou, že právě zde na jeho počest vznikl Festival poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy“, který se koná vždy předposlední zářijový víkend. Ten letošní již 24. ročník bude slavnostně zahájen v pátek 20. září ve velkém sále Kulturního domu Vltava od 16.30 hodin starostou města Markem Czechmannem. Následovat bude přehlídka vítězů dětské recitační soutěže, kterou budou uvádět především dětem známí umělci Eva Hrušková a Jan Přeučil. A od 18 hodin se uskuteční vystoupení Komorního orchestru Dvořákova kraje, který připravil výjimečný koncert k uctění památky velkého českého básníka Jaroslava Seiferta. Hostem bude známý písničkář Miroslav Paleček, který spolu s orchestrem přednese několik zhudebněných básní tohoto velikána české poezie. Dále zazní skladby H.Purcella, A.Vivaldiho, G.H.Griega a chybět nebudou ani skladby Jaroslava Ježka.

Sobotní program zahájí ve 14.45 tradičně pietní akt u hrobu básníka tentokrát za přítomnosti herce Ondřeje Pavelky s hudebním doprovodem v podání žáků a pedagogů ZUŠ v Kralupech nad Vltavou. A v Městském muzeu od 16 hodin se uskuteční vyhlášení výsledků autorské soutěže. Ukázky z oceněných prací přednese rovněž Ondřej Pavelka a hudební doprovod ,,Pocta Seifertovi“ zajistí také žáci ZUŠ v Kralupech nad Vltavou.

A od 18 hodin zde proběhne, jak se již stalo tradicí, literární pásmo. I tentokrát to bude skutečná lahůdka. A to „Příběhy ze Starého zákona“. Představen bude příběh Mojžíšův, Davida a Goliáše, Šalamounův, Jonášův a dalších biblických postav. S humorem sobě vlastním to budou vyprávět Barbora Munzarová a již herecká legenda Josef Somr. A tak to bude skutečně krásný umělecký zážitek.

Všechny tyto akce za přítomnosti významných kulturních osobností budou tak důstojným vzpomenutím na jednoho z našich největších básníků jehož tvorba i osobní postoje si stále zaslouží hlubokou úctu.

mar