Jak se žije vodním ptákům v zimě

Regionální muzeum v Mělníku pořádá v rámci v rámci každoročního Světového dne mokřadů, který připadá na 2. února zajímavou přírodovědnou akci. Zájemci o život v přírodě se společně s ornitology mohou v sobotu 27. ledna vydat na zimní sedmikilometrovou procházku kolem Labe až k dočišťovacím nádržím neratovické Spolany. Za odborného výkladu Libora Prause se uskuteční pozorování a určování vodních ptáků za pomoci dalekohledu.

Sraz účastníků s dalekohledy a v teplém oblečení je u železničního mostu na pravé straně Labe v 9 hodin. Předpokládaný návrat se plánuje brzy po polední.

mar