„Půjdem spolu do Betléma…“

Tento začátek známé koledy je zároveň názvem pozoruhodně výstavy v mělnickém Regionálním muzeu, jenž byla zahájena 15. listopadu a potrvá do Tří králů, tj. 6. ledna příštího roku.

Po šesti letech bude zdejší tradiční vánoční výstava věnována betlémům. Jejím základem bude pestrý soubor jedenácti betlémů zapůjčených do Mělníka Krkonošským muzeem v Jilemnici. Mezi nejzajímavější exponáty budou patřit Jilemnický betlém z roku 1870, orientální tištěný betlém z počátku 20. století nebo vyřezávaný betlém Václava Plecháče z Čisté u Horek z roku 1990. Návštěvníci se mohou těšit také na perníkový mělnický betlém, který speciálně pro výstavu vyrobí dr. Dana Holmanová z Třebihoště u Dvora Králové. Expozici doplní pohled do současné podoby Svaté země prostřednictvím fotografií zoologa Dr. Libora Prause. Výstavu provázejí doprovodné programy. Ve čtvrtek 22. listopadu a v sobotu 8. prosince d 16 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka s jejím kurátorem Mgr. Lukášem Snopkem. Dále v úterý 12. prosince zde bude připravena dílnička v podobě ponikelské hvězdičky s Jitkou Královou a konečně mezi svátky 27. prosince si zde od 10 hodin s dr.Danou Holmanovou bude možno vyrábět rozličné perníčky pro radost.

mar