Protidrogový vlak má zastávku i v Brandýse

Tento projekt vznikl v roce 2015 a jeho cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů účinně zapůsobit na pohled návštěvníků na „legální“ i „nelegální“ drogy. A to za pomoci autentického zážitku rozšířit povědomí o možných okolnostech a dopadech různých typů závislostí. Vlak je tvořen šesti stříbrnými vagony se čtyřmi kinosály a osmi interaktivními místnostmi v nichž je příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. Souprava se vydala počátkem března z Prahy po českých a moravských městech. A právě jednou za zastávek bude i brandýské nádraží kam přijede v úterý 9. dubna v 8 hodin. Program, který trvá 90 minut představí mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog. Celá akce je zaměřena jak pro školní skupiny tak i pro širokou veřejnost. Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.

A tak až do 18 hodin se každý bude moci seznámit s tuto závažnou problematikou, která ohrožuje zdraví i lidskou důstojnost.

mar

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter