Program prevence kriminality Středočeského kraje se letos věnuje pěti projektům

Středočeští radní v pondělí schválili Program prevence kriminality na letošní rok. Jeho každoročním cílem je přispívat ke snížení kriminality ve Středočeském kraji a ke zvýšení pocitu bezpečí občanů. Jak uvedl radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk (ANO 2011), dokument se letos věnuje několika oblastem – ochraně takzvaných měkkých cílů, prevenci kybernetické kriminality a aktivitám na snížení míry recidivy.

Celkový rozpočet pěti projektů Programu prevence kriminality na letošní rok je 1 628 000 korun. Středočeský kraj bude žádat Ministerstvo vnitra ČR o dotaci ve výši 1 380 000 korun. První dva projekty jsou zaměřeny na ochranu takzvaných měkkých cílů. První z nich, nazvaný Ozbrojený útočník ve škole, je souborem preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školách, které jsou zřizovány Středočeským krajem. Program navazuje na pilotní projekt z roku 2017, do kterého se zapojilo osm krajských škol. Letos by se měl realizovat v dalších šesti. Novinkou letošního projektu bude zpracování návrhu konkrétních bezpečnostních opatření, které doporučí auditorská firma na základě výsledků auditu ve škole. Může se jednat například o technické řešení vstupu do budovy.

Druhým projektem je Informační a vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů. „Pomocí této kampaně chce Středočeský kraj poskytnout zástupcům samosprávy a zástupcům tzv. měkkých cílů, tedy například ředitelům škol a školských zařízení, správcům budov, veřejných prostranství, organizátorům akcí nebo zástupcům obecních policií základní informace o ochraně měkkých cílů a její důležitosti a informovat o připravovaném novém dotačním titulu ministerstva vnitra na ochranu měkkých cílů,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk (ANO 2011).

Další důležitou oblastí je prevence kybernetické kriminality. Projekt Videospoty pro rodiče malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti se zaměří na to, jak by měli rodiče postupovat při seznamování svých dětí ve věku osm až dvanáct let s prostředím počítačů, mobilů a s užíváním internetu. Spoty budou také připomínat problematiku elektronické bezpečnosti a kyberšikany. „Rodiče jsou většinou těmi, kteří děti seznamují s používáním počítačů. Při této příležitosti je vhodné je seznamovat i s nástrahami, na které mohou při užívání IT technologií narazit a vhodnou formou prevence jim předcházet. Témata spotů jsou koncipována tak, aby zvyšovala povědomí o nástrahách při užívání počítačů, mobilů a internetu jak u cílové skupiny rodiče, tak následně u malých dětí,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk (ANO 2011).

Poslední dva projekty souvisejí s aktivitami zaměřenými na snížení míry recidivy. Projekt Šance po propuštění je zaměřený na podporu lidí, kteří se připravují na odchod z vězení. Jde zejména o oblast sociální stabilizace, zaměstnanosti a zadluženosti. Podle výzkumů a dlouhodobých zkušeností z této oblasti je období při a po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody pro propuštěné osoby velice obtížné a z hlediska recidivy velmi rizikové. Na podobnou problematiku je zaměřený i projekt Recidiva, náš společný problém. Středočeský kraj ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR zrealizuje tři jednodenní workshopy a dvoudenní mezinárodní konferenci na téma řešení recidivy a propojení možných přístupů ke snižování recidivy.

Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2018 je plně v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na období 2016 – 2020 a Koncepcí prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018 – 2021.