Pozitivní zprávy z Okresního soudu v Mělníku ohledně roušek

Okresní soud v Mělníku na základě vlastní iniciativy dokázal zajistit potřebný počet ochranných roušek. Tyto roušky mají k dispozici všichni zaměstnanci soudu a též strany a účastníci řízení, kteří přicházejí k soudu na jednání. K tomuto kroku vedla vedení soudu snaha, co možná nejvíce ochránit před šířením Coronaviru (SARS-CoV-2) jednak vlastní zaměstnance a jednak osoby, které musí do budovy soudu vstoupit. I nadále zůstává v platnosti předchozí opatření, vylučující vstup veřejnosti do budovy soudu, kromě případů, kdy osoba vstupující do budovy předloží předvolání k jednání nebo úkonu na příslušný den a kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem bude u ní naměřena tělesná teplota nejvýše 37,5 stupňů C. Každý, kdo tyto podmínky splní a nebude mít ochranou roušku, jí u vchodu do budovy bezplatně obdrží.

Všechna jednání u Okresního soudu v Mělníku se tak budou konat pouze v ochranných rouškách!

S přáním hlavně pevného zdraví

JUDr. Jindřich Špergl

tiskový mluvčí OS Mělník

Tel: +420 315 648 429, +420 737 247 516