JUDr. Petr Kowanda: O pomoci, solidaritě a o porozumění

Teprve ve špatných časech ukazují lidé svou pravou tvář. Vidíme, kdo nezištně pomáhá, i kdo využívá situace pro své obohacení. Poznáváme, o koho se lze opřít, i kdo selhal. Zjišťujeme, že i dnes se najdou lidé, kteří nepřestávají šířit nenávist vůči svým oponentům a zneužívají situaci ve svůj prospěch.

Když vláda přijala opatření proti pendlování našich občanů, byly reakce různé, většina pendlerů situaci však pochopila.

O to snáze, že mnozí z nich jsou lékaři a zdravotní sestry, pracující v Rakousku a v Německu. Často tvoří až 30% zaměstnanců zdravotnických zařízení v příhraničních oblastech.

Vědí, že v Čechách kde se narodili a žijí, vystudovali za peníze našeho státu a mnohdy zde získali tolik potřebné zkušenosti.

Pak se zachovali tržně a odešli ošetřovat a léčit do sousedních zemí, Vydělávají více, mají se lépe. Domů se vracejí často každý den. Vědí, že v cizích zemích stojí v první linii boje s koronavirem, a že je mezi nimi prudký nárůst nakažených.

Oni nejlépe vědí, že současně se svými penězi si domů mohou přivézt i smrtící vir a to nejen sobě, ale i svým blízkým, sousedům, spoluobčanům, a že pak budou potřebovat péči svých kolegů, možná lůžko v české nemocnici, někteří i plicní ventilátor.

V této době také s údivem zjišťujeme, že Evropská Unie není schopna situaci řešit a musela uzavřít své hranice, stejně jako národní státy.

Zdravotnictví v některých státech je na pokraji kolapsu a místo finanční pomoci volá po pomoci materiální, kterou může EU zajistit jen těžko. Situace je vážná a mnozí začínají upřednostňovat své národní zájmy. Situace v Německu je natolik kritická, že Němci dokonce uplácejí naše zdravotníky z řad pendlerů a za každý den jim nabízejí o 1000,- Kč více pokud v Německu zůstanou.

Koronavirus bohužel není chřipka, jak si stále myslí někteří lehkovážní a ,,stateční´´občané, kteří kritizují vládní nařízení a někdy je i obcházejí a nerespektují,. Všichni si musíme uvědomit, že jen díky těmto opatřením, která mají některé sousední státy ještě tvrdší, se virus šíří daleko pomaleji než např. v Německu, kde mají několikanásobný počet nakažených a mrtvých na 100.000 obyvatel než je u nás.

A za to bychom měli poděkovat nejen všem, kteří denně nasazují své zdraví, aby pomáhali ostatním, ale se sebereflexí a pokorou poděkovat také naší vládě. Ocitli jsme se v situaci, v jaké jsme nebyli desítky let. Každý z nás je člověk, který občas chybuje. Dnes je však namístě se přes některé věci přenést a uvědomit si, že mohlo být daleko hůře.

Jako zázrakem se také podařilo zajistit zdravotnický materiál z Číny, a to v době kdy evropské státy mají bohužel takový nedostatek, že masívně pomoci těžce zkoušené Itálii je schopné pouze Rusko. Buďme rádi a děkujme za každou pomoc, kterou nám kdo v této situaci nabídne.

JUDr. Petr Kowanda