Policisté varují před falešnými koledníky

Kromě koledníků se na svou soukromou tříkrálovou „sbírku“ do ulic vydávají také podvodníci. Skuteční účastníci sbírky se musejí prokázat zvláštní průkazkou potvrzenou diecézní charitou.

Koledníci se do ulic českých měst, těch na Mělnicku nevyjímaje, letos na tříkrálovou sbírku vydávají již posedmnácté. Kromě těch, kteří myslí na podporu lidí v nouzi, se na dobrém srdci dárců chtějí přiživit i různí podvodníci. Právě před nimi varují policisté stejně jako před různými jinými, neprověřenými sbírkami.

„Může se stát, že někdo uspořádá sbírku zcela novou, o které jsme třeba ani neslyšeli, anebo vybírá peníze v rámci sbírky, která již byla dávno ukončena. Zásadním rizikem je ale také to, že se někdo za veřejnou sbírku pouze schovává a peníze tak z lidí láká podvodným způsobem,“ uvedla mluvčí mělnických policistů Markéta Johnová.

Dětským koledníkům tak podle ní nestačí jen převlečení za bájné mudrce, kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. „Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou,“ zdůraznila Johnová. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může vyžádat.

Také jejich kasička musí být úředně zabezpečená místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. „Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je také nalepena nálepka se znakem Charity,“ dodala mluvčí.

Tříkrálová sbírka letos potrvá až do 15. ledna. Bezpečným způsobem, jak do ní přispět, je poslat dárcovskou zprávu mobilním telefonem – DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 korun, na pomoc potřebným jde 28,50 korun. Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem VS 777.

V loňském roce se organizátorům sbírky podařilo vybrat přes 97 milionů korun.

red