Pohnutá historie kostelíka se nesmí zapomenout….

Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka vznikl jako sdružení přátel kaple sv. Ducha a Božího hrobu v Liběchově v roce 2015, takže letos v září oslaví pět let svého trvání. Tento spolek si klade za cíl především pomoc s péčí o tuto památku a její okolí, ale rovněž více přiblížit občanům i návštěvníkům Liběchova toto místo s neopakovatelným geniem loci. V současné době se zaměřuje i na pořádání různých charitativních kulturních akcí na podporu kulturních památek Liběchova. Jako příklad možno uvést Svatodušní poutě, Dny evropského dědictví, benefiční plesy, koncerty, řadu výstav a mnohých dalších.

Spolku se také podařilo odhalit jedno z temných míst historie Liběchova – identifikovat hroby, kam byly v roce 1973 barbarsky přesunuty z krypty kostela ostatky 26 příslušníků rodiny Veithů, která se zasloužila o rozkvět Liběchova, a rovněž pozůstatky stavitele zdejšího kostela Karla Hyacinta Villani. Původně německé a posléze neoznačené hrobky kam byly tyto zneuctěné ostatky doslova vysypány, spolek na své náklady opravil a v místě nechal zbudovat památník.

A této souvislosti je snaha aby i v kryptě kostela sv. Ducha a Božího hrobu vzniklo důstojné pietní místo jenž by připomínalo tyto osobnosti, a které by i architektonicky s památníkem souviselo. Proto autorem grafického návrhu je opět historik umění PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD. K širšímu povědomí veřejnosti o této akci byla u příležitosti tradiční Svatodušní poutě 30. května otevřena výstava „PIETNÍ MÍSTO V KOSTELE SV. DUCHA A BOŽÍHO HROBU V LIBĚCHOVĚ“, jenž má názorně prezentovat, jak by budoucí pietní místo mohlo vypadat, aby byla architektonicky i obsahově zachována souvislost s památníkem na liběchovském hřbitově. Věřme, že se i tento projekt podaří a budou aspoň z části napraveny křivdy minulosti, které se tehdy nevyhnuly ani dávno zesnulým…

mar

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter