PaedDr. Milan Němec, MBA: Kandidát na starostu, ex-náměstek hejtmana pro školství a sport

Má velké zkušenosti, sliby plní, dané slovo dodržuje, nemá rád falešné lidi a podrazy…

1)Proč by měli občané volit zrovna vás?

Chtěl bych vyřešit to, co občany už dlouho trápí, co občanům nejvíce vadí a minulé vedení jen slibovalo podle zásady „slibem nezarmoutíš“, bohužel s ničím zásadně nepohnulo.

Mohu využít zkušenosti ze tří volebních období v mělnickém zastupitelstvu, kde jsem bohužel vždy byl v opozici a na rozhodování města jsem měl jen dílčí vliv.

Přesto se mi podařilo prosadit např. vybudování hřišť v Mlazicích a na Chloumku, zlepšení financování provozu, oprav a vybavení škol, výstavbu chodníku v Chloumecké ulici, vybudování bezprašných komunikací v části Mlazice-Perunov, příspěvky města do sportovních oddílů, výstavbu domova seniorů a školní jídelny.

Naopak jsem neúspěšně hlasoval proti privatizaci Vodovodů a zvyšování ceny vody.

Mohu dále využít zkušeností z krajské politiky, kde jsem působil dvě volební období v radě kraje jako radní, náměstek a statuární náměstek hejtmana vždy na pozici školství a sportu. Byl jsem členem Výboru Rozvojového operačního programu soudržnosti Střední Čechy.

Z těchto pozic se mi podařilo pro Mělník prosadit řadu významných a zajímavých akcí. Každý asi ví o výstavbě sportovní haly u Gymnázia z rozpočtu kraje, která slouží studentům školy i sportovcům mnoha druhů sportů. Ta citelně městu chyběla a pro zajímavost byla vyhlášená cenou Stavba roku 2017 Středočeského kraje. Splnil jsem tak slib daný veřejnosti při 100. výročí založení školy.

Tenisté získali evropskou dotaci na výstavbu Tenisové haly s třemi kurty.

Vedle těchto investic se mi podařilo pro Mělník prosadit ve Výboru Regionální rady desítky milionů korun na rekonstrukce místních komunikací Kpt. Jaroše, Pražská, Legionářů, Tyršova, zastávek MHD, krytý bazén, revitalizaci nám. Míru, azylový dům, víceúčelové hřiště u ZŠ, Blahoslavova na Pšovce.

Z různých tematických grantů kraje se podařilo získat finanční podporu zejména pro fotbalisty Pšovky, mělnické oddíly házené, volejbalu, tenisu a basketu, zakoupení lodě pro veslaře, prevenci kriminality, vybavení hasičů včetně svolávacího zařízení pro JSDH, rekondiční pobyty diabetiků, tělesně postižených, akcí Červeného kříže, opravy kulturních památek, obnovu pláště, ciferníku a repasi oken Pražské brány, podporu včelařství, rybářství, rodinných center, zájmových spolků a sdružení, údržbu zeleně a ošetření památných stromů, výsadbu izolační zeleně v Mladoboleslavské ul., revitalizaci parku Na Malém Spořilově i aut. nádraží, bitvu Rytířů Mělnických, Mělnický vrkoč, naučnou stezku Mělník Chloumek, letní cyklobusovou linku na Kokořínsku, Mekuc na zakoupení audioprůvodce nebo i dotaci na videoprojekci na radnici během vinobraní. Po přípravě v komisi dopravy jsem měl rozhodující roli pro zařazení Mělníka do pilotního projektu Pražské integrované dopravy.

Neuvedl jsem zdaleka všechny podpořené akce, ale jen příklad konkrétních výsledků mé politické práce pro občany Mělníka. Vše lze dohledat na webu Středočeského kraje.

Vedle uvedených zkušeností z reálné městské i krajské politiky jsem si doplnil teoretické znalosti absolvováním profesního studia Státní správy na akreditovaném Centrálním Evropském manažerském institutu v Praze. Mám rovněž hodně zkušeností z pracovních cest do partnerských regionů Středočeského kraje v Německu a Francii.

Co se týká mé kandidatury, mohu nabídnout mé znalosti a zkušenosti. Plním sliby, nemám rád faleš, držím slovo a nesnáším podrazy. Pokud budu zvolen, musel by vzniknou tým lidí, na které je spolehnutí.

2)Můžete se představit, jaký máte vztah k Mělníku, co teď děláte, jaké jsou vaše zájmy…

Narodil jsem se ve Valticích v okrese Břeclav miluji Jižní Moravu, ale vyrůstal jsem na Mělníku, jsem také mělničan, mé město považuji za naše město. Jsem v dobrém slova smyslu mělnický patriot. Mělník mám také rád, jen nepřeskakuji ze strany do strany, abych získal nebo si udržel nějakou funkci. Jsem člen ČSSD v dobrých i zlých časech, přesto věřím, že bude líp. Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2002 ne pro vlastní zájmy, ale ve snaze prosadit lepší přístup radnice k financování zlepšování vzdělávacích podmínek žáků škol, které zřizuje. Nic jsem neukrad, nic nevytuneloval, nikdo mne nevyšetřoval, nikomu nic nedlužím. Bydlím v rodinném domě, děti i já jsme zaopatření, nepotřebuji městský byt ani jiné výhody. Jsem po náročné operaci srdce, zatím se cítím dobře, říkají o mně, že mám smysl pro humor, jsem přátelský a optimista, umím jednat s lidmi, rád pomáhám druhým a vděk nečekám. Tak doufám, že mi to vydrží. Vím, že nejsem dokonalý, ale kdo je?

Absolvoval jsem mělnické gymnázium, pak Pedagogickou fakultu UK Praha, po krátké výpomoci v Lužci nad Vltavou a v Neratovicích jsem učil na ZŠ Jungmannovy sady.

Od roku 1990 jsem pracoval jako ředitel ZŠ J. Seiferta, postupně se mi podařilo vytvořit příjemné a tvůrčí klima školy, které oceňovali a vážili si ho žáci, zaměstnanci i rodiče. Žáci dosahovali předních umístění v předmětových soutěžích, organizoval jsem zahraniční jazykové, poznávací a sportovní aktivity, školy v přírodě, ples školy, zlepšoval jsem pracovní prostředí, což vždy kladně ve svých zprávách konstatovala Česká školní inspekce, stejně tak kontroly hospodaření zřizovatele byly bez závad.

Od 19.3. t.r. jsem pozastavil funkci ředitele školy vzhledem k tomu, že jsem se zapracovával v nové veřejné funkci uvolněného předsedy Výboru pro sociální věcí a s touto problematikou jsem neměl potřebné zkušenosti. Pomáhám řešit pro radní a zastupitelstvo problémy spojené s péčí o seniory, zejména financování provozu organizací zřízených Středočeským krajem, ale i dotace soukromým subjektům.

Od doby pozastavení výkonu této veřejné funkce samozřejmě nepobírám plat a do funkce se mám právo vrátit po nových krajských volbách bez ohledu na to, že Rada města, místo poděkování, zřejmě z neznalosti Školského zákona a svých pravomocí rozhodla nadbytečně po 5 měsících o mém odvolání v době, kdy vykonávám uvolněnou veřejnou funkci a nelze mne tedy odvolat z funkce ředitele školy, kterou jsem nevykonával.

Pokud své pochybení nenapraví tato nebo příští rada, nezbyde mi než se obrátit na soud.

Mým celoživotním zájmem je sport, hrál jsem za Pšovku fotbal, basket za Mělník, věnoval jsem se trenérské činnosti. Mám dvě dospělé děti a tři vnuky. Jezdím na kole, pěstuji víno, chodím na ryby, v malém zahrádkařím a vinařím. Na vše dohlíží můj věrný pes, německý ovčák Google.

3)Na co byste se jako starosta zaměřil?

Zkusím vyjmenovat 10 priorit, které bych chtěl vyřešit:

1. dopravu ve městě, s tím souvisí velký obchvat. Když to vyřešili např. v Kolíně, proč by to nešlo na Mělníku. Parkování na sídlištích rozšířením ulic, před provozovnami v centru vymezením míst pro

provozovatele na SPZ a vybudováním dostupných odstavných parkovišť na volných zónách.

2. Zvýšit kapacitu pro předškolní výchovu vybudováním nové mateřské školy.

3. Zvýšit kapacitu ZŠ J. Seiferta rekonstrukcí nevyužité budovy navazující na školu na rohu Palackého a Kněžny Emmy, a to nejen vznikem nových kmenových tříd, ale i o nové odborné pracovny, kabinety pro učitele a prostor pro uklízečky.

4. Zvýšit kapacitu domova seniorů výstavbou nové budovy ve stávajícím areálu, případně po dohodě s krajem rekonstruovat nedostatečně využívaný Domov mládeže SPŠ stavební Na Polabí, jako např. v Rakovníku, kde se podařilo tímto způsobem také vyřešit nevyužívanou kapacitu internátu.

5. Konečně rozhodnout, co s chátrající budovou VVS tzv. Teheránem nebo Holdem a začít s realizací.

6. Nastavit do rozpočtu města jasná pravidla financování sportovních, kulturních a dalších dobrovolnických organizací, aby všechny tyto subjekty měly na kalendářní rok jasno a nemusely o každý příspěvek pokaždé žádat. Po projednání v radě by tyto pravidelné příspěvky schvalovalo celé zastupitelstvo.

7. Důsledně kontrolovat hospodaření města a jím zřizované organizace.

8. Zajistit transparentní výběrová řízení na zhotovitele a dodavatele.

9. Zajistit výstavbu bytů pro mladé a sociálně slabé rodiny formou družstevní výstavby se spoluúčastí a garancí města.

10. Vybudovat Labské koupaliště v Rybářích a rekreační zónu podél říčky Pšovky od Tesca po autobusové nádraží se strážcem parku.

Všimněte si, že jsem v úvodu použil slovo vyřešit. Ne, jak často slýchávám „začít řešit“, tzn. skutečně věci dotahovat do konce, třeba po etapách, ale aby bylo patrné, že se věci reálně posunují k lepšímu a lze je také snadno kontrolovat.

Na další problémy jako je třeba spalovna, cena vody, SMART City, bezpečnost, šance mladé generace, kultura, sport máme garanty v osobách kandidátů Petra Kowandy, Davida Jaška, Pavla Špánika, Petra Patery, Adély Roušalové, Jirky Dohnala, Pavla Slimaříka a dalších.

4)V letošních volbách je 9 subjektů, často nabízejí stejná témata, podle čeho by se měli voliči rozhodovat?

Někdo volí pocitově, spokojen-nespokojen, znám kandidáta-neznám, jiný je pevně politicky přesvědčený a volí podle toho bez ohledu, jestli mu pak zvolení politici pomáhají nebo škodí.

Ti tzv. nerozhodnutí by si měli vybrat podle nabízených programů, ale i zkušenostmi s jejich dosavadními reprezentanty v zastupitelstvu, v radě, na místech místostarostů a starosty. Měli by si porovnat předvolební sliby s realitou po 4 letech končícího volebního období, podívat se na jejich práci při jednání zastupitelstva, podívat se na web města kdo jaký postoj svým hlasováním zaujal. Kdyby to průběžně sledovali nebo si dali čas a dodatečně se na to na webu podívali, myslím, že by měli jasno, koho dál volit a koho už ne.

5)Mohl byste to nějak konkretizovat, naznačit, jak postupovat…

U starých tváří by si občan měl ujasnit, jestli se osvědčili nebo neosvědčili, jestli něco vyřešili nebo ne, případně jak, anebo jen slibovali. Volil bych podle toho.

Komu to nestačí, pokusím se dát příklad návodných otázek na témata, které se občanů týkají a zvolení politici je slibovali vyřešit už v minulém období. Občan by si mohl vyhodnotit následující otázky:

Jsem nespokojen s…

1)parkováním

2) dopravou

3)cenou vody

4)umísťováním dětí do mateřských a základních škol

5)obsazováním vedoucích míst placených městem kamarády z koaličních partnerů a jejich rodinnými příslušníky i bez příslušného vzdělání, či profesních zkušeností

6)různými švindly s nájmy, s byty, účelovými úpravami územního plánu města ve prospěch jednotlivců, na úkor zájmu rozvoje města, ale ve svůj prospěch

7)rozpadající se budovou VVS tzv. Teheránu/HOLDU u nám. Karla IV.

8) s kapacitou MKD, kdy se maturitní plesy mělnických škol musí konat v okolních městech

9)reprezentací města starostou, případně místostarosty a členy rady, plus další jednu i více vlastních hodnotících kritérií, a když mu součet kladných hodnocení přesáhne polovinu – ať volí současné vedení.

A kdo není spokojen s tímto vedením nebo konkrétními zastupiteli tak ať zkusí volit jinak. Stručně, ti, s kým nejsem spokojen, nebudu znovu volit.

6)Mohl byste odpovědět občanům, proč by měli volit zrovna ČSSD

ČSSD prosadila přes odpor opozičních stran, zvýšení minimální mzdy, důchodů, platů učitelů, sester, sociálních pracovníků, policistů, koneckonců i úředníků, trvale se snaží o důstojné podmínky k životu.

Jsme tradiční strana, nemusíme hledat nějaký zázračný program, ten je straně historicky dán, vznikal odspodu, od potřeb zaměstnanců. ČSSD vždy prosazovala a bránila jejich zájmy, ale i zájmy drobných živnostníků.

Chceme sociální jistoty, spravedlivé ohodnocení, zdá se to málo?

Byl bych rád, kdyby lidé volili celou naši kvalitní kandidátku, ale v těchto volbách můžete vybírat 21 zastupitelů napříč všemi kandidátními listinami. Je to jen vás.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter