Obec Hostín má nejkrásnější zeleň ve Středočeském kraji

29.6.2017 proběhlo v Kutné Hoře slavnostní vyhlášení výsledků 23. ročníku soutěže Vesnice roku, kterého se účastnila i naše obec. Udílely se diplomy a 4 hlavní ceny (tzv. stuhy).

Hostín získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Hlavní cenu – Zlatou stuhu – získala podle očekávání – velmi zaslouženě – malebná obec Hvožďany. V okrese Mělník byla úspěšná i obec Cítov, která získala Modrou stuhu za společenský život.

V Hostíni porotu nejvíc zaujala ořešáková alej na návsi, která je perfektně udržovaná a zachovaná. Velmi kladně bylo hodnoceno také vybudování parku, a s tím související koncept adopce stromů. Nově vzniklý sad a ovocná alej podél cesty od vodojemu k hájovně, jsou projekty, které komisi také významně oslovily.

Celkově byla péče o zeleň a životní prostředí v naší obci hodnocena jako velmi promyšlená a systematická. Hodnotící komisi zaujala pestrost zelených ploch a kreativní přístup obce k dalšímu zvelebování a budování – v tomto případě tedy vysazování a péči.

Zelené stuhy si velmi vážíme a jsme za toto ocenění moc rádi. Víme, že je naše obec krásná na pohled, zahalená do zeleně a soustavně opečovávaná. Máme ale velkou radost, že právě toho si všimla i hodnotitelská komise, která měla možnost srovnávat Hostín s řadou dalších, podobně zodpovědně smýšlejících, obcí.

Prakticky zelená stuha pro obec znamená kromě dobrého pocitu i další dění. Jednak si Hostín vysloužila odměnu 400 tis. Kč. Tyto peníze investujeme zpátky do péče o zeleň a životní prostředí. Tím, že jsme uspěli v krajském kole, postupujeme automaticky do kola celostátního, kam postupuje z každého kraje právě jedna obec. Čeká nás tedy příprava 4 hodinové prezentace před komisí, podobně, jako tomu bylo 30.5., kdy byla prezentace dvouhodinová.

V září budeme komisi seznamovat hlavně s přístupem obce k zeleni a životnímu prostředí. Stejně jako poprvé, ani teď nebudeme něco dělat jen proto, abychom zabodovali. Jen ve zrychleném režimu zrealizujeme nápady, které už dlouho máme, ale zatím se na ně nedostalo. Věříme tedy i nadále, že účast v této soutěži, bude mít pro hostínské jen užitek.

Děkujeme za skvělou podporu a spoluúčast všem hostíňákům.