Doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc.: Novodobé přepisování dějin v televizi Barrandov

Poslouchal jsem besedu v televizi Barrandov, které se zúčastnil primátor Prahy Hřib, starosta Prahy 6 Kolář a starosta Řeporyjí Novotný. Dozvěděl jsem se tam celou řadu neobjektivních hodnocení dějin a skutečností, které se událi ve druhé světové válce, při osvobození Prahy a v dalším období po ukončení druhé světové války.

V první řadě bych chtěl jednoznačně odmítnout zdůvodnění pana Koláře starosty Prahy 6 na veřejném zasedání,proč byla odstraněna socha maršála Koněva, který pravděpodobně vadí některým přepisovačům dějin. Ti by nejraději nahradili tuto sochu, sochou Vlasovců nebo sochou bratří Mašínů, kteří zavraždili naprosto nevinné lidi.

Nad hodnocením výše jmenovaných pánů je potřebné se podrobněji zamyslet, pan Kolář a pan Novotný tvrdili, že maršál Koněv hrubě potlačil maďarské povstání v roce 1956. Pokud jde o maďarské povstání chtěl bych zdůraznit, že to byly hortiovské fašistické skupiny, které toto povstání vyvolaly. Ty bojovaly po boku divizí SS a Wehrmachtu proti Sovětskému svazu a proti ostatním státům okupovaným Německem. Je nutné zdůraznit, že v Maďarsku byl fašismus za druhé světové války výrazně zastoupen ve vládních kruzích a sami maďarští hortiovští fašisté se podíleli na vyhlazování Židů, Romů a politicky nepohodlných občanů Maďarska, takže jejich obhajoba není myslitelná bez podrobné analýzy skutků, které vykonávali. Osobně jsem se v roce 1956 zúčastnil, hned po ukončení vojenské akademie, jako zástupce velitele dělostřeleckého oddílu. Byli jsme rozloženi 800 metrů od maďarských hranic. Tak jsme se dozvídali zvěrstva, které byli vykonávány kontrarevolučními živly, zaměřené na funkcionáře maďarské socialistické strany, státní policii, policejní funkcionáře, funkcionáře národních výborů a celou řadu dalších činitelů Maďarska. Zvěrstva, která páchali jsou neomluvitelná. Nejenže stříleli nepohodlné občany a funkcionáře, ale páchali na nich zvěrstva, např. tím, že jejich hlavy dávali na ploty, tam kde bydleli. Maďarská kontrarozvědka, nás denně informovala o situaci, která se nachází v Maďarsku.  Tyto zvěrstva byla zastavena, tím že maďarští vládní činitelé požádali o pomoc likvidovat kontrarevoluci sovětský svaz, v čele armádní skupiny byl maršál Koněv. Měli jsme možnost osobně pozorovat, jak maďarští kontrarevolucionáři prchali a nebyli schopni se postavit na odpor.  Skupiny kontrarevolucionářů se snažili dostat přes hranice Slovenska do Rakouska, což se jim naší zásluhou nepodařilo. Maďarští kontrarevolucionáři zavraždili přes 60 tisíc lidí. Pokud jde o zásah rudé armády, šlo o jen o místně použité zbraně, proti skupině kontrarevolucionářů. Maršál Koněv se nepodílel na vraždění maďarských občanů, tak jak to dělala kontrarevoluce, ti kteří to tvrdí lžou za účelem přepisování dějin. Poslouchal jsem pana Novotného, jak mluvil o maršálu Koněvovi, jako o bezvýznamném generálu, který toho podle mnoho nedokázal.

Gesta pana Novotného vypadala, při popisování generála, jako by ho pustili z Bohnic. Tito tři experti na přepisování dějin ani neví, že maršál Koněv dostal nejvyšší státní vyznamenání Spojených států Amerických, Británie, Francie, Itálie a dalších desítek států. Pokud alespoň trochu známe dějiny druhé světové války, nemůžeme do éteru televize Barrandov vysílat takovéto nesmyslné a hloupé názory. To jen dokazuje na jaké úrovni, tyto tři osoby znají dějiny před druhou světovou válkou a její průběh, kde fašistické Německo obsadilo téměř celou Evropu. Podivuji se nad tím, jak primátor Prahy a dvojice starostů hodnotili úlohu vlasovců při osvobozování Prahy. Vlasova armáda velmi dobře posloužila fašistickému Německu, neboť její divize bojovali vedle Wehrmachtu a divizí SS, a podíleli se na vraždění občanů Sovětského svazu, Ukrajiny, Bělorusku a Polska. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo z jejích vojáků, chtěl bojovat proti fašismu. Samozřejmě si byli velice dobře vědomi před 5. květnem 1945, že jejich éra společně s fašistickým Německem skončila. Proto několik stovek vlasovců najednou změnilo svůj vztah k Wehrmachtu, a začali se hlásit do řad povstalců k osvobození Prahy. Jestliže toto některý politik vydává za objektivní realitu, že vlasovci pomáhali osvobozovat Prahu, tak je nutné jej považovat za člověka, který nemá potřebné znalosti, vědomosti a schopnosti. Vystoupení těchto tří pánů v televizi Barrandov, jen ukázalo na úroveň jejich myšlení a jejich schopnost posuzovat objektivní realitu v dané době. Jejich vystoupení na této debatě naznačilo neofašistické tendence, které se u některých našich politiků v posledních letech objevují i tím, že se zúčastňují sjezdů Landsmanschaftu v Německu, kde jsou mnohdy vznášeny i požadavky na  zrušení Benešových dekretů, které byly vydány na základě rozhodnutí velmocí bojujících proti fašismu, poválečnému uspořádání v Evropě. Není divu že se v Německu objevují tyto tendence v poslední době i u některých vládních činitelů.

Beseda v televizi Barrandov výše uvedených činitelů, mě přiměla, alespoň velmi stručně se vyjádřit k názorům, které zde byly předneseny, a s kterými může jen těžko normální člověk souhlasit. Věřím že, kdyby se občanů ptali televizní komentátoři, na jejich stanoviska, k uvedené besedě, že by byla totožná s mými.

Zároveň bych chtěl zdůraznit, že k podobným besedám by televize Barrandov, měla přizvat ty, kteří uvedenou oblast znají a mohou velice snadno oponovat názorům a stanoviskům, které tato skupina, zde přednesla.

Doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc.

+420 602 760 425

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter