Nová studie dopravního zatížení v okolí budoucí spalovny odpadů

Středočeský kraj nechá zpracovat novou studii dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov.

Zadání studie schválila rada Středočeského kraje 24. října. „Cílem studie je prověřit možnosti nového dopravního spojení v návaznosti na nárůst těžké nákladní dopravy v souvislosti s rozvojem území a v návaznosti na absenci přeložky silnice I/9 v úseku Mělník–Liběchov. Předmětem studie bude rovněž řešení neúnosného dopravního zatížení města Liběchov,“ vysvětlil dosavadní hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD), který má v končící krajské radě oblast dopravy na starosti.

V uvedeném území Liběchov – Mělník – Horní Počaply by se měla zvýšit dopravní zátěž v souvislosti se zprovozněním Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO EMĚ) Mělník. Do doby, než začne takzvaná spalovna komunálních odpadů v areálu elektrárny Mělník fungovat, je třeba vybudovat novou komunikaci spojující silnici II/246 a areál ZEVO EMĚ.

Současně bude studie řešit dopravu v Liběchově, která se každým rokem zhoršuje. „Denně tímto městem projede bezmála 9000 vozidel. Je proto nutné zpracovat technicko-ekonomickou studii, která přinese dopravní řešení v předmětném území,“ dodal Petera. Zpracování studie by mělo stát přibližně 600.000 korun, veřejná zakázka na zhotovitele bude vypsána do konce listopadu.

red

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter