Nová kniha o Liběchovu přiblíží jeho novodobou historii

Město Liběchov ležící v bezprostřední blízkosti Mělníka má pestrou historii. První osídlení se datuje až do mladší doby kamenné. Nejpozději na přelomu 13. a 14. století byl u Labe na zpevněném písečném ostrůvku vystavěn vladycký statek pánů z Liběchova, nejspíše okrouhlá dřevěná tvrz s vodním hrazením, strážící odbočku zemské polabské stezky. A první písemná zmínka se datuje rokem 1316. V 17. století dochází k přestavbě zdejšího renesančního zámku na zámek barokní Františkem Maxmiliánem Kaňkou a na malířské výzdobě se podílel například V.V. Reiner. Na něho v 19. století navázal Josef Navrátil, který zámek obohatil výzdobou salla terpeny. Liběcchov byl povýšen na město v roce 1935, avšak po druhé světové válce i díky odsunu německého obyvatelstva tento status ztratil. K jeho obnově došlo až v roce 2007.

V současné době vyšla kniha „Liběchov a jeho zámek, novodobá historie“ od Šárky Bínové, která pojednává o dějinách města a jeho obyvatel, samozřejmě i o historii zámku v průběhu 20. století až po současnost. Autorka popisuje mimo jiné národnostní napětí v bývalých Sudetech v meziválečném období, odsun německého obyvatelstva a nástup komunistického režimu v 50. letech 20. století. Rovněž seznamuje čtenáře s majiteli panství a s jejich osudy.

Výraznym počinem z historického i uměleckého hlediska pro zámek, ale i samotný Liběchov bylo otevřeni pobočky Naprstkova muzea v prostorách zámku, jemuž předcházela kompletní rekonstrukce budovy i zahrady. Významná expozice sbírek asijských kultur byla přístupna až do roku 2002, kdy město postihla devastující povodeň.

Novodobou historii Liběchova a samotného zámku doplňuje samostatná stať pod názvem „Zámecké zahrady v Liběchově“ od Vítězslava Štajnochra, která shrnuje vývoj zámecké zahrady do současnosti.

Knížku možno zakoupit v mělnických knihkupectvích a Informačním centru Mělník.

mar

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter