Noční návštěva Vrátenské rozhledny při úplňku

Jakousi dominantou Mšenska je Vrátenská hora (508 m n. m.), která se tyčí šest kilometrů na severovýchod od Mšena a 17 km severovýchodně od Mělníka. Rozhledna na Vrátenské hoře (508 m n.m.) byla postavena v roce 1999 rozhodnutím Sdružení obcí Kokořínska na základě ideového návrhu pana JUDr. Miloše Balcara, starosty obce Lobeč, který věnoval ze svého domu v Lobči základní kámen a slavnostně otevřena dne 28. října 1999 jako náhrada za rozhlednu, zničenou vichřicí v roce 1916. Pohled z rozhledny po okolní krajině je za dobré viditelnosti úchvatný.

Avšak mnohé zaujme i výjimečný zážitek v podobě noční návštěvy. Samozřejmě nenabídne úchvatný pohled do okolí, ale i tak to bude zajímavé. Totiž po dlouhé době bude Vrátenská rozhledna poprvé otevřená v noci při úplňku. A to již tuto sobotu 26. června od 20 do 24 hodin.

Další noční návštěvy jsou naplánovány vždy v sobotu ve dnech 24. července, 21. srpna a 18. záři ve stejnou dobu.

mar