Nemocnice získala dotaci na provoz lékařské pohotovostní služby

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo přidělení dotace Nemocnici Slaný za účelem provozu pohotovostní služby. Přidělená dotace ve výši 500 tisíc Kč se vztahuje na zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé, děti a dorost pro kalendářní rok 2017. Nemocnice příspěvek vítá, neboť se alespoň částečně pokryjí náklady spojené s touto službou. V současné době je nutné projednat poskytnutí dotace orgány Města Slaný. Právě z tohoto důvodu bude návrh veřejnoprávní smlouvy, potvrzující přijetí dotace, předložen ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Slaný.

Zdroj: MěÚ Slaný