Nejsme žádná papírna, říkají v kozomínské elektrárně

Prvních pět měsíců ostrého provozu elektrárny v Kozomíně prokázal, že zcela nová technologie zplyňování bez problémů funguje. Elektrárna vyrobí přes 1000 MWh elektrické energie měsíčně, což pokryje přibližně spotřebu tří tisíc domácností.

Společnost BOR Biotechnology a.s., která nové zařízení provozuje, v uplynulém týdnu areál zpřístupnila novinářům. Chtěla vyvrátit námitky místních obyvatel, kteří sepsali protestní petici. „Nejsme v žádném případě chemické pracoviště, jejich výtky k zápachu jsou naprosto neopodstatnělé, stejně tak kritika hlučnosti,” řekl člen představenstva společnosti Martin Šimák, obavy místních lidí jsou podle něj proto zbytečné.

Energetické centrum Kozomín využívá unikátní technologii výroby elektrické energie metodou zplyňování dřevní štěpky.
Energetické centrum Kozomín využívá unikátní technologii
výroby elektrické energie metodou zplynování dřevní štěpky.

Musím podotknout, že splňujeme veškeré limity, ba jsme dokonce hluboko pod stanovenými hodnotami. Přesto vynakládáme nemalé finanční prostředky ještě na daleko větší snížení. Snažíme se spolupracovat jak s občany, tak s místními institucemi a podnikateli. Nabízíme obci řadu benefitů, jako je například přivedení zemního plynu, který zde chybí,“ uvedl Šimák.

Elektrárna v Kozomíně je podle provozovatele schopna dosáhnout vyšší účinnosti než ostatní elektrárny stejných parametrů. Takto vysoké účinnosti výroby elektrické energie bylo doposud možné dosáhnout pouze u velkých energetických zdrojů s instalovaným výkonem stovek MWe. „V energetickém centru Kozomín dosahujeme úctyhodné účinnosti přeměny zdrojů na elektrickou energii až 36 procent. Dosud známé zdroje elektrické energie této velikosti a typu mají účinnost o třetinu horší, tedy mezi 22 a 27 procenty,“ prohlásil předseda představenstva společnosti Přemysl Kotouček.

Ekologická bezemisní technologie, která zplyňováním dřevní štěpky vyrábí elektřinu a teplo a která byla vyvinuta ve spolupráci českých firem a českých vědců, je podle Kotoučka jedinečná nejen v Evropě, ale i na světě.

Horké filtry čistící linky bioplynu.
Horké filtry čistící linky bioplynu.

Elektrárna vyrostla na místě bývalého vepřína – stavět se začalo v roce 2013 a koncem následujícího roku byl zahájen zkušební provoz. Elektrárna v Kozomíně splňuje nároky nejvýznamnějších evropských trendů. Jde o snižování závislosti na zemním plynu a ostatních fosilních palivech vzhledem k politické situaci, kdy může dojít k omezením, výpadkům či řízeným přerušení dodávek z některých zemí.

Novým trendem je snaha o  energetickou nezávislost, kdy by každé město nebo výrobní podnik mohly mít vlastní zdroj na rozdíl od dnešní situace, kdy jsou všichni závislí na velkých centralizovaných energetických celcích, jejichž provoz vyžaduje enormní dopravní zátěž a velké nároky na přenosovou soupravu.

Jde také o snižování emisní zátěže: inovativní systém zplyňování štěpky má oproti klasickému spalování daleko vyšší účinnost, a probíhá bez kouře, prachu a sazí. O technologii šetrnou k životnímu prostředí mají velký zájem i v zahraničí. Firma také následuje trend opuštění výrobu energie z fosilních paliv cestou účinnějšího využití obnovitelných zdrojů energie. Proto BOR Biotechnology pro výrobu energie a tepla využívá odpadní dřevo, další metou je přeměna komunálního odpadu na  energii ekologickou cestou ve snaze splnit další evropskou výzvu – moderní nakládání s odpady.

red

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter