Navrhněte osobnosti na ocenění

Oslavy státního svátku Den vzniku samostatného Československa jsou ve Slaném od roku 2004 pravidelně spojeny s udělováním pamětních listů občanům, kteří významně přispěli k rozvoji občanské společnosti královského města Slaný.

Zastupitelstvo města Slaný uděluje ve slánském Městském divadle „Pamětní list“ zasloužilým občanům města, veřejně oceněným v kategoriích Sport a tělovýchova, Kultura, Školství, Zdravotnictví a sociální péče, Přínos občanské společnosti. Seznam všech oceněných osob za uplynulých 13 let je možné shlédnout na http://www.meuslany.cz/cs/o-meste-slanem-a-okoli/ocenene-osobnosti-mesta/.

Komise pro oceňování osobností při příležitosti státního svátku 28. října na svém jednání v loňském roce doporučila vytvořit Cenu Vlastimila Kybala. Tuto cenu následně schválila Rada královského města Slaný. Jejími laureáty mohou být nadregionální osobnosti (včetně osobností žijících trvale mimo náš region či stát), či rodáci, kteří žijí mimo Slánsko, ale jejichž význam pro město a jeho kulturu je neoddiskutovatelný.

Jako jeden z členů výše uvedené komise pro oceňování osobností bych rád vyzval ke spolupráci. Návrhy osobností zasílejte, prosím, elektronicky na bartonicek@meuslany.cz s krátkým zdůvodněním, a to do začátku září 2017. Za Vaši ochotu a spolupráci předem děkuji.

Ing. Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města