Mgr. Ondřej Tichota, DiS.: Musíme prosazovat i dopravní řešení pro Mělnicko

V místní politice se podařila řada důležitých věcí. Zastavili jsme prudký růst ceny vody v Mělníku i dalších městech a obcích. Díky zapojení okresu do Pražské integrované dopravy (PID) šetří např. občané Mělníka až 12 000 Kč ročně na pravidelném dojíždění do Prahy. Už před lety jsme dali občanům možnost kontrolovat hospodaření města díky videozáznamům z jednání zastupitelstva a smlouvám zveřejňovaným na internetu. Máme i další vize, ale některé je potřeba prosazovat na úrovni státu

  • Zlepšit dopravní spojení s Prahou

Integrace naší oblasti do PID přilákala do autobusů rekordní počet lidí. Autobusy však ve špičkách přestávají kapacitně stačit a silnice do Prahy ze severu se ucpávají čím dál víc. I z hlediska vyššího komfortu je cestou zvýšení počtu vlakových spojů a zrychlení železničního spojení do hlavního města, a to zdvoukolejněním a elektri kací trati Praha – Mladá Boleslav. Tento projekt je potřeba vytrvale prosazovat i v Poslanecké sněmovně. To platí i o podpoře snah stávajícího vedení města Mělníka najít vhodnější trasu obchvatu, než je ta plánovaná, aby se snížil dopad na život obyvatel města a krajinu.

  • Papírování nás nesmí dusit

Přímo v Estonsku se zástupci Starostů a nezávislých seznámili s efektivním systémem elektronizace státní správy. Jeho zavedení by bylo jedním z kroků k zásadnímu snížení byrokracie a papírování, které se neustále zvyšuje – od školek a škol přes úřady až po podnikatele.

  • Spory řešme i mimosoudně

Vymahatelnost práva u nezávislých soudů je pro Starosty a nezávislé prioritou a já osobně bych se rád zaměřil na práva spotřebitelů a férových podnikatelů i rozvoj mimosoudního řešení sporů.

  • Podmínky pro nezávislost ČT a ČRo

Jako původním povoláním novinář jsem si vědom, že musíme vytvářet podmínky i pro nezávislost médií veřejné služby. Kandidáty do rad České televize a Českého rozhlasu sice navrhují zástupci veřejnosti, ale volbu provádějí poslanci. Pokud by zástupci veřejnosti členy rad také volili, politické vlivy by výrazně zeslábly. Chybou by v tomto ohledu rozhodně bylo zestátnění těchtomédií, protože pak by mohly sloužit vládnoucí garnituře a o nezávislosti bychom si mohli nechat jen zdát. Důležitých témat je více. Zde jsem vybral některé ze svých okruhů. Další body programu STAN najdete na www.starostove-nezavisli.cz.

Mgr. Ondřej Tichota, DiS.

radní města Mělníka,

nezávislý kandidát do Poslanecké sněmovny