V Mělníku naložili obří náklad na cestu po Labi do Hamburku

Unikátní překládku nadrozměrného nákladu zažil v pondělí mělnický přístav. Na cestu až do vzdálené Indie se odsud po řece vydává speciální technologické zařízení – kolona pro chemický průmysl o hmotnosti 280 tun a unikátních přepravních rozměrech.

Zařízení na délku měří přes 57 metrů a na šířku má v průměru sedm metrů. Loď s nákladem na řeku doprovodí další plavidlo převážející související součásti technologie.

„Vzhledem k přepravním rozměrům zařízení i konstrukčnímu řešení příslušných dílčích částí jde o ojedinělou a v logistice rekordní záležitost,“ řekla vedoucí Přístavu Mělník Lucie Petržílková. Mělnický přístav má jako jediný v ČR k dispozici elektrický jeřáb, který dokáže uzvednout náklad o hmotnosti až 300 tun. Na překládku kromě něj nyní využili také druhý, mobilní jeřáb.

Nezbytností byla i velká hala kvůli montáži, která před naložením technologie trvala několik měsíců. Náklad překládal sehraný tým profesionálů, operace spočívající v přesunu kolony na obřím podvalníku od haly k jeřábům, jejím ukotvení a přenesení na loď trvala dlouhé hodiny.

Náklad popluje do Hamburku týden až deset dní, poté jej přeloží na námořní loď, na níž jej čeká plavba přes moře a oceán na místo určení.

Podle Petržílkové se mělnický přístav na podobné nestandardní zakázky dlouhodobě připravuje. „Tomu odpovídá současně i aktuální rozvoj přístavního území, rozšíření manipulačních a skladových ploch, průběžná modernizace přístavní infrastruktury a plánovaná výstavba nových skladových hal,“ dodala.

jnd