Mělník vzpomene dalšího slavného rodáka

Jan Jindřich, druhorozený syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny a mladší bratr Karla IV. byl vychován v Tyrolsku a v roce 1336 oženěn s dcerou Jindřicha Korutanského Markétou, zv. Maultausch (Pyskatá). Sňatkem získal titul vévody tyrolského a korutanského. Po rozvodu v roce 1349 se stal moravským markrabětem. Sídlil v Brně na Špilberku, jeho loveckým hradem bylo Veveří. V Brně založil augustiánský klášter sv. Tomáše s hrobkou moravských Lucemburků. V politice zůstával ve stínu staršího bratra.

U příležitosti 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského, který se narodil právě na Mělníku 12. února 1322 připravilo Regionální muzeum Mělník, p. o. ve spolupráci s Městem Mělník exteriérovou výstavu zaměřenou na osobnost mladšího bratra Karla IV., s jehož jménem je spojeno „zlaté“ čtvrtstoletí v dějinách Moravy. Výstava je součástí širšího počinu s názvem „Z Mělníka až do Brna a Králova Pole: Po stopách Jana Jindřicha Lucemburského, markraběte moravského“, nad kterým převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. Cílem výstavy je představit návštěvníkům osobnost markraběte Jana, nahlédnout do života mocných a uvážit hodnotu manželství a pevných sourozeneckých vazeb pro stabilitu a rozvoj společnosti.

Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 16. června. Historický průvod v podání Rytířů Mělnických vyráží z radničního dvora v 18 hodin. Družina Jana Jindřicha Lucemburského projde přes náměstí Míru, ulicí Svatováclavskou, okolo chrámu sv. Petra a Pavla, Českou uličkou, ul. Jaroslava Seiferta a Kněžny Emmy do parku u kostela sv. Ludmily, kde proběhne zahájení výstavy cca v 18:15 hodin.

mar