Mělník má vlajku

Město Mělník má novou vlajku

Město Mělník si v loňském roce podalo žádost o udělení vlajky do podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny ČR. 14. února převzal starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš od Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, rozhodnutí o udělení vlajky.

Popis vlajky: List tvoří dva svislé pruhy, červený a žlutý. Z červeného pruhu s českým lvem vyniká do žlutého pruhu půl černé korunované orlice se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Image