Mělnický Vrkoč dostal podporu od lidí. Přispěli téměř 40 tisíci korunami

Chystá se už 24. ročník akce Mělnický Vrkoč, který jako každý rok potrvá celý víkend, letos od pátku 7. do neděle 10. června. Kromě domácích souborů Jarošovci a Jarošáček se představí soubory z různých koutů Česka i hosté ze slovenského Lučence. Tento ročník je speciální tím, že bude součástí oslav 750 let od založení města Mělník.

Na podporu víkendové akce se založila sbírka. „Počítali jsme s více soubory, ale nakonec nám nebyla schválená dotace. Tu letos obdrželi organizátoři prvně organizovaných ročníků kulturních akcí,“ řekl Dominik Chaloupka, spoluorganizátor.

Folklorní festival Mělnický Vrkoč každoročně sbližuje generace prostřednictvím lidových tanců, tradic a zvyků. „Jsme rádi, že se do námi organizované sbírky zapojilo na 80 dárců. Je vidět, že nás lidé podporují. Jsme za to moc rádi. Akci pořádáme více než dvě dekády a přivítali jsme soubory ze všech koutů Česka i Slovenska. Na festival zavítali také hosté ze Španělska, Koreje, Číny nebo Kanady,“ doplnil Chaloupka.

Prozatím se na další ročník spojený s oslavami města vybralo 38 tisíc korun. Sbírka pokračuje až do víkendu.

https://donio.cz/melnicky-vrkoc?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2U1zVCTrN9J5vJ2PjX_Twc7lXkNuq1eDkTBDtiLCb2O0gNS4SNszYjFJo_aem_AREq37xGzlRQRTw5ufhsgJneYtB_fL2_F002E4vXavj-4v65AfyGCQw6FOjuBIxoea5PwLpsJHS7DrrM0RoVSjUc


Program festivalu

Pátek 7. června
10.00 Koncert pro školy, MKD
18:00 Zahajovací koncert, sady u MKD

Sobota 8. června
08:00 Svatoantonínský jarmark na náměstí Míru
09:30 Krojovaný průvod městem od MKD na náměstí Míru
10:30 Hlavní festivalový pořad na náměstí Míru
18:00 Volně folklórně aneb večerní hraní a učení lidových tanců u MKD

Neděle 9. června
11:00 Folklorní matiné, Radniční dvůr Mělník

 

FOLKLORNÍ SOUBOR JAROŠOVCI
Folklorní soubor Jarošovci již sedmdesát let neodmyslitelně patří k Mělníku, královskému věnnému městu na soutoku Labe a Vltavy. Malebná krajina Polabí a Podřipska nabízí neomezené zdroje inspirace, kterou soubor čerpá a zpracovává ve svých tanečních a hudebních číslech. Kromě oblasti středních Čech se však v repertoáru objevují i jiné části Čech, například jižní nebo západní.

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR JAROŠÁČEK¨
Dětský folklorní soubor Jarošáček z Mělníka vznikl v roce 1994. Soubor je spjat především se jménem Mgr. Šárky Kuželové, která byla vedoucí Jarošáčku do roku 2020. Jeho činnost zajišťuje Sdružení rodičů a přátel a velkou podporu má i ve vedení města Mělníka. V souboru pracují tři věkové skupiny. V roce 2019 oslavil Jarošáček 25 let od svého založení, které byly naplněny mnoha úspěchy na poli „soutěžním a přehlídkovém“ i na „poli festivalovém“ tuzemském a zahraničním. Letos se děti těší na festival do Chorvatska. Hlavní činnost souboru směřuje domů, do Mělníka a jeho okolí. Soubor nechybí na Mělnickém vinobraní, masopustu, vynášení smrti a dalších tradičních akcí, ke kterým patří i vánoční koncerty, kde úzce spolupracuje i s dospělým souborem Jarošovci. Je členem sdružení Mělnický Vrkoč. Na letošním ročníku se představí s tematicky zaměřenými choreografiemi.