Letos se bude „uklízet“ trochu jinak…

Na den 27. března připadá každoročně pořádaný happening „Ukliďme Česko“, do kterého se vždy zapojuje i Místní akční skupina Podřipsko v Roudnici nad Labem, jenž se dlouhodobě a systematicky věnuje tématům týkajících environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Mimo jiné je i zapojena do Místní agendy 21, a díky aktivitám realizovaných v minulých letech se jí podařilo postoupit do kategorie D, a rovněž se zapojit do mezinárodního programu „Zdravá MAS“.

Bohužel letošní situace neumožňuje uspořádat onu tradiční akci jak bylo zvykem. Takže proběhne v podobě malého, soukromého úklidu například v rámci svého okolí. A jelikož se každá pomoc počítá tak MAS Podřipsko se rozhodla uspořádat on-line soutěž, ve které by rádi odměnili dobrovolníka, který se do akce nejen zapojí, ale také zašle třeba výsledek své práce v podobě fotografie, či krátkého videa. O způsobu zapojení a pravidlech soutěže bude možno s dostatečným předstihem informovat na Facebookových stránkách této skupiny.

Tudíž navzdory okolnostem se přesto uskuteční tato záslužná akce, jenž nejenom zlepší životní prostředí, ale prospěje našemu zdraví. Vždyť pobyt na čerstvém vzduchu posiluje i naší imunitu……

mar