Konference primární prevence – letos pro velký zájem již podruhé

Středočeský kraj uspořádal 12. října Konferenci primární prevence, které se zúčastnilo více než 70 odborníků. Konference se pravidelně koná každý rok na podzim, vzhledem k velkému zájmu o téma se letos konala dokonce dvakrát – poprvé již v dubnu.

Cílem organizátorů je seznámit školní metodiky primární prevence a odbornou veřejnost s aktuálními informacemi a trendy v  oblasti primární prevence rizikového chování. Konferenci financuje Středočeský kraj a pro účastníky je zdarma. Vystupují na ní kvalitní lektoři, letos to byli například odborníci na adiktologii Michal Miovský a Jaroslav Šejvl.

„Středočeský kraj se primární prevenci rizikového chování věnuje dlouhodobě, vedle těchto konferencí pořádá prostřednictvím Vzdělávacího institutu Středočeskéhokraje řadu seminářů na jednotlivá témata a současně metodicky vede školní metodiky primární prevence v jednotlivých školách a školských zařízeních,“ řekl na konferenci hejtman Miloš Petera.

Středočeský kraj v oblasti primární prevence rizikového chování úzce spolupracuje s ministerstvem školství a zaměřuje se na aktuální problémy, jako jsou šikana včetně kyberšikany, bezpečné klima ve škole nebo inkluze. „Především rizika virtuální komunikace jsou naší dlouhodobou prioritou,” prohlásil hejtman Petera.

“Od roku 2013 jsme realizovali 103 seminářů pro rodiče a pedagogy na téma Bezpečně na internetu, zúčastnilo se jich přes dva tisíce rodičů a pedagogů. Současně byla vytištěna i odborná publikace na toto téma,“ dodal hejtman.

red

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter