Kraj vyhlašuje dotační program na podporu mládeže

Neziskové organizace, které se věnují činnosti dětí a mládeže, získají od kraje finanční podporu

Vyhlášení dotačního programu na podporu dětí a mládeže pro letošní rok schválila v pondělí 19. března krajská rada. K rozdělení je připraveno celkem 1,309 milionu korun, z nichž větší část 909,89 tisíc korun kraj získal z dotačního programu Ministerstva školství a mládeže ČR. Zbylých 400 tisíc poskytne ze svého rozpočtu. „Žádosti o finanční podporu prací s mládeží začne kraj přijímat již od 26. března 2018 poté, co bude dotační program zveřejněn na úřední desce,“ informoval radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO 2011).

„Těší nás, že jsme peníze z dotačního programu Ministerstva školství a mládeže získali, protože jde o částku, která může nestátním neziskovým organizací, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží, skutečně účinně pomoci,“ komentovala rozhodnutí rady hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Na základě vyhlášené krajské výzvy dotačního řízení budou moci na podporu své činnosti o žádat o finanční příspěvek různé spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti vzniklé nejméně jeden rok před datem uzávěrky přijímání žádostí do krajské výzvy.

Maximální výše dotace na jednoho žadatele bude podle radního M. Draxlera maximálně 70 tisíc korun a může činit nejvýše 70 procent uznatelných nákladů projekt. Zbylé náklady bude muset žadatel uhradit sám. „Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci je stanovena na 11. května do 16 hodin. Následovat bude vyhodnocení žádostí hodnotící komisí, a jakmile úspěšné žadatele o dotaci schválí krajská rada, budou na počátku měsíce července připraveny k podpisu smlouvy s úspěšnými žadateli,“ přiblížil následný průběh dotačního řízení radní Draxler.

Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2018“ je součástí vyhlášeného programu a bude ke stažení na krajských webových stránkách.