Kraj jedná o úvěrech, očekává úsporu – Úvěry umožní financovat dopravní stavby

Středočeský kraj plánuje v polovině letošního roku dokončit jednání o stávajících úvěrech a předpokládá, že uspoří. „Vedeme intenzivní jednání s bankami a očekáváme, že ušetříme

20 milionů korun na úrokových nákladech. Průměrná sazba všech úvěrů činila v roce 2017 cca 2,25 %,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). Celková výše úvěrů bude v měsíci červnu činit zhruba 3,2 miliardy korun.

Další dobrou zprávou je růst připravenosti projektů výstavby a oprav silnic financovatelných z Evropské unie. Ten za poslední dva roky vzrostl téměř 8 krát. „Za necelé dva roky se podařilo začít připravovat či nachystat projekty ve výši necelých 14 miliard korun. Z toho jsme požádali o dotaci na projekty za tři miliardy korun a o další dvě miliardy budeme žádat do konce letošního roku,“ uvedl náměstek G. Kovács.

Takto vysoký nárůst investic do dopravy však bude vyžadovat i dodatečné finanční prostředky. „Evropská unie přispěje na tyto projekty až do výše 90 procent. Proplácet je však bude zpětně. Naším úkolem je tyto projekty předfinancovat, což bez dalších provozních úvěrů nebude možné,“ upřesnil náměstek Kovács. Evropské dotace však nejsou jediným zdrojem investic do silnic. „Kromě nich čerpáme i dotace národní. Konkrétně pro letošní rok bychom měli získat až 670 milionů korun ze SFDI,“ dodal.

Středočeský kraj čerpá úvěry na dlouhodobé investiční účely od roku 2008. Většina úvěrů je sjednána s plovoucí úrokovou sazbou. Zhruba třetina z nich, konkrétně úvěry středočeských nemocnic, byly sjednány s fixní sazbou v rozmezí 5,8 % až 6,7 %. To se na první pohled může zdát vysoké. „Hodnotit jen část úvěrového portfolia Středočeského kraje by však bylo vytržené z kontextu a považuji to za zásadní zkreslení při hodnocení (ne)výhodnosti rozhodnutí z roku 2008. Úroková sazba k dnešnímu dni všech čerpaných investičních úvěrů s dvacetiletou splatností činí cca 2,25 %, což považuji za přijatelné,“ říká náměstek Gabriel Kovács a dále vysvětluje: „Zhruba 2/3 čerpaných úvěrů jsou úročeny plovoucí sazbou 0,36 %, o které si dovolím tvrdit, že je velmi výhodná. Úvěry nemocnic jsou úročeny ze ¾ sazbou fixní v úhrnné výši cca 6,1 %. Fixně úročené úvěry tvoří pouze 25 % všech tehdy čerpaných dlouhodobých investičních úvěrů.“

Rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje z roku 2008 – rozložit riziko pohybu úrokových sazeb kombinací ¼ fixní a ¾ plovoucí úrokové sazby – považuje náměstek hejtmanky Gabriel Kovács za kvalifikované. „Fixní sazba ¼ úvěrů byla pojistkou rizika možného zdražení úvěrů v dalších 20 letech. Případná kritika tohoto rozhodnutí je srovnatelná se situací, kdy 20 let platíte pojistku proti vyhoření, a na konci vám někdo řekne, že to je špatně, jelikož jste nevyhořeli,“ podotkl závěrem G. Kovács.

Vedení kraje se snažilo přefinancovat úvěry již v loňském roce. Na základě vstupních informací očekávalo úsporu vyšší než 20 milionů korun. Následný právní rozbor však odhalil možné finanční dopady. Z těchto důvodů nakonec vedení kraje od tohoto kroku loni ustoupilo. Po ročních jednáních s bankami se úspora zreálnila na 20 milionů korun.