JUDr. Petr Kowanda: Novoroční přání, aneb Mělník s úsměvem

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2018.

Jako zastupitel našeho krásného Města Vám mohu slíbit, že tak jako v minulých letech budu při svém rozhodování vždy upřednostňovat zájmy Mělníka a jeho obyvatel.

Za sebe Vám tedy slibuji, že nejen v příštím roce, ale i v těch dalších letech, budu aktivně jako dosud vystupovat proti zvyšování ceny vodného a stočného, snažit se společně s občany dotčených lokalit omezit nekontrolovaný rozvoj kontejnerového překladiště v přístavu v Mlazicích a bránit pro Město nevýhodným prodejům a směnám majetku.

V souvislosti s průběhem listopadového jednání zastupitelsva jsem toho názoru, že zastupitelé jsou dospělí a svéprávní lidé, kteří se nemusí a ani nesmí při rozhodování o směně či prodeji městského majetku schovávat za tajnou volbu. Pokud se někdo bojí vyjádřit veřejně svůj názor a snaží se své rozhodnutí skrýt za tajné hlasování, pak do zastupitelstva Města nepatří.

Moc bych si přál, aby se  při jednáních zastupitelstva v příštím roce nesnoubila lež s hloupostí a zbabělostí, a aby se zastupitelé za svoji práci před Vámi nemuseli stydět.

 

JUDr. Petr Kowanda

Zastupitel města Mělníka