Ing. Josef Živnůstek: Kdy bude dokončen obchvat Mělníka?

V těchto dnech na Mělníku prožíváme dopravní průšvih. Dennodenní popojíždění v kolonách nám způsobuje psychickou nepohodu, podnikatelům ekonomické ztráty a zničení nedostatečně dimenzovaných silnic, po kterých jsou vedeny objížďky, zakládá na další dopravní kolaps, jelikož se budou muset opravit. Kvalita života na Mělníku prostě dostává zabrat, a to je důvod, abychom se zamysleli, jestli to opravdu musíme snášet, jestli neexistuje nějaké řešení.

Já osobně tvrdím, že to řešení existuje, lépe řečeno existovalo, pouze na něj Město rezignovalo. Nevyužili jsme možnosti a nyní na to doplácíme. To řešení se jmenuje „obchvat“. Ano ten obchvat, který je na papíře již desítky let, ale nepostavil se. Oč snazší by dnes bylo řešení dopravní situace, kdybychom měli jednu kapacitní trasu navíc!

Čtenář si možná řekne, „No to jsi teda Živnůstku vymyslel Ameriku! Na toto moudro jsme všichni čekali!“. Ano souhlasím, nic objevného to není, ale všimli jste si toho, že ten obchvat prostě není? V těch zácpách asi ano, že? Takže otázka zní „PROČ na Mělníku není postaven obchvat?“.

Zajímal jsem se o to přímo na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). A jejich odpověď? My jsme připraveni i peníze jsou, ale Mělník stále spekuluje, jestli neexistuje nějaká jiná varianta, a tak se neděje nic. My prostě nemůžeme začít s inženýrskou přípravou stavby, pokud město jednoznačně neřekne, že tuto podporuje. Takže ŘSD přípravu obchvatu oficiálně pozastavilo…

Další studie? Hledání nejvhodnějšího řešení? To zní přece dobře. Je to zásadní stavba, tak se musí dobře připravit. Ale není to tak. Otázky dopravního řešení městské aglomerace jsou otázkami přesahující volební období. Každá nová „městská vláda“ prostě musí navázat na práci těch předchozích. Tady platí, že i nedokonalé řešení je lepší, než žádné řešení. Dle prognóz odborníků bude doprava nadále houstnout a Přístavy zahajují třetí (a největší) etapu svého rozšiřování. A v této situaci město vlastně blokuje činnost ŘSD a za posledních osm let dosáhlo pouze toho, že dnes se na stránkách ŘSD dočtete „Příprava stavby je prozatím přerušena“.

Někdo si možná řekne, že přece část obchvatu (jižní příjezd se dvěma kruhovými objezdy v prostoru Benzina – Penny market) je již realizována a další část (severní příjezd v trase Průhon až křižovatka Chloumecká X Nádražní) se má brzy stavět, takže vlastně se na obchvatu maká.

NE není to tak. Jestliže se neřeší prostřední část obchvatu, tak se neřeší obchvat! Je třeba lidem vysvětlit, že volební sliby zašifrované do věty „Zahájení II. etapy obchvatu města“ ve skutečnosti neznamenají realizaci obchvatu, ale realizaci části stavby, která sama o sobě dopravní situaci na Mělníku neřeší. Zanechme výmluv, marně uplynulo osm let, těch osm let, které je potřeba na přípravu a realizaci obchvatu.

Existuje samozřejmě i varianta, že Mělničané průtah prostě nechtějí, o to víc bych očekával, že Město bude situaci řešit a prosadí přípravu obchvatu v jiné trase, vždyť obchvat všichni před volbami v letech 2010 i 2014 slibovali. Realita je ale bohužel taková, že již osm let je stanovisko města Mělník neříkám ano, neříkám ne. A na již zpracovanou dokumentaci usedá prach.

I v dnešních situaci je reálné hovořit o tom, že obchvat/průtah bude uveden do provozu cca v roce 2026, ale pouze v případě, že město Mělník začne s jeho přípravou doopravdy. ODS s podporou Soukromníků má přípravu obchvatu ve svém programu a myslíme to vážně, za to se vám zaručuji.

Ing. Josef Živnůstek

Pro přehlednost, jak je tedy navrženo budoucí uspořádání průjezdu Mělníkem?

Hlavním a dnes aktuálním řešením je obchvat/průtah, který je na obrázku. Tato stavba je stabilizovaná v územním plánu, je vydáno stanovisko EIA (2008), je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, jsou provedeny hydrogeologické průzkumy. Trochu matoucím může být pojmenování jednotlivých etap, kdy ve směru od Prahy projedete postupně stavbou 1, stavbou 3, stavbou 4 a nakonec na Průhon přijedete po stavbě 2. Pro přehlednost jsou etapy označeny barevně, a to již zrealizovaná stavba 1 zeleně, stavba 3 a 4 modře a stavba 2, jejíž příprava jako jediného úseku běží (vydáno ÚR) a má být dokončena v roce 2023, červeně.

Následně se bude ještě řešit přeložka silnice I/16, tedy příjezd do Mělníka od Mladé Boleslavi, kde je ale teprve zpracována dopravně technická studie, a to v několika variantách, o stavbě v tuto chvíli nelze hovořit jako o stavbě v přípravě. Zjednodušeně lze trasu popsat jako severní obchvat Velkého Borku a následné napojení, jak do třetí stavby průtahu, tak převedení tranzitní dopravy nezastavěnými prostorami jižně od Chloumku. Vzhledem ke stavu přípravy je třeba poukázat na to, že u této stavby zatím hovoříme o záměru. Bude následovat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, nejsou provedeny potřebné průzkumy, stavba není projednána z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, bude se vyjadřovat veřejnost, atd.