Info Mělnicko

Čtenáři, kteří nenašli ve své schránce tištěnou verzi měsíčníku Mělnicko, nechť nám tuto skutečnost oznámí na adresu melnicko@melnicko.cz.

Do zprávy je třeba uvést jméno a přesnou adresu. Následně můžeme potom u České pošty reklamovat neúplnou roznášku měsíčníku.

Za podněty a připomínky děkujeme.