Hrubá stavba nové budovy mělnické dialýzy je hotová

Začátkem příštího roku se pro mělnické pacienty s chronickým selháním ledvin otevře nové dialyzační středisko Fresenius NephroCare, které nahradí to stávající. Nová dialýza vzniká nedaleko stávajícího střediska v prostorách Nemocnice Mělník a aktuálně je hotová hrubá stavba, střecha a probíhají práce na vnitřních prostorách a parkovacích plochách.

Nová dialýza nabídne rozšířenou kapacitu patnácti lůžek plus jedno akutní v moderním sále, lepší a modernější zázemí pro zdravotnický personál a pacienty. Prostory budou samozřejmě plně bezbariérové. „Naše středisko zajištuje pro celý mělnický okres dialyzační služby, nefrologickou poradnu a konsiliární činnost včetně akutních dialýz pro Nemocnici Mělník a Neratovickou nemocnici,“ říká Aleš Zacharda, prokurista společnosti Fresenius Medical Care, která je provozovatelem mělnické dialýzy.

Původní nemocniční budova, kde mělnické dialyzační středisko od roku 1995 až do jara letošního roku sídlilo, byla kdysi zamýšlena jako dočasné poválečné řešení umístění ženské interny. Za uběhlých 22 let prošlo středisko v podstatě jen jednou větší rekonstrukcí z kapacitních důvodů, kdy došlo k rozšíření oddělení o tři dialyzační lůžka a zvětšení ambulantní části.

Probíhající stavba vyjde včetně nákladů na projektovou dokumentaci cca na 30 milionů korun. Většina technologií bude přemístěna ze stávajícího dialyzačního střediska, další technologie a nábytek pak přijde zhruba na 7,5 milionu korun.