Festival vzdělávání v Masarykově kulturním domě

Prezentační výstava středních škol měla za úkol napomoci žákům posledních ročníků základních škol i jejich rodičům s výběrem nejvhodnější střední školy nebo učebního oboru.

Rodiče žáků, kteří zanedlouho opustí poslední ročník základní školy, vědí, že právě v těchto dnech je nejvyšší čas myslet na to, jakou střední školu či obor pro svou ratolest vybrat. Právě jim byla určena prezentační výstava v mělnickém Masarykově kulturním domě. Na Mělnicku se letos bude o své budoucnosti muset rozhodnout přes 800 žáků posledního ročníku základních škol.

„V dnešní době je kladen důraz nejen na kvalitu vzdělání, ale především na to, aby absolventi rychle našli kvalitní uplatnění na trhu práce,“ uvedla Vladislava Šizlingová z Krajské hospodářské komory Střední Čechy.

Jak rodiče, tak děti musí podle ní zvážit svá přání, studijní možnosti i výsledky a vybrat tu nejlepší školu tak, aby se mladý člověk v budoucnu ve společnosti dobře uplatnil. „A právě výběr studijního oboru je asi jeden z nejtěžších v životě,“ míní Šizlingová

Prezentační výstava středních škol poskytla zájemcům o studium na střední škole i jejich rodiče příležitost udělat si celkový přehled o nabídce oborů v regionu a navíc se dozvědět přímo od jednotlivých zástupců školských zařízení podrobnosti a užitečné informace o studiu.

Prezentaci uspořádané pod záštitou Krajské hospodářské komory Středních Čech podpořilo i město Mělník, zúčastnili se jí i zaměstnanci Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce v Mělníku. Prezentační výstava se i v těchto chladných dnech těšila zájmu rodičů, dětí i širší veřejnosti.

K návštěvě akce byly pozvány všechny základní a střední školy z Mělníka a okolí a akci také v hojném počtu navštívily. Na veletrhu škol byla zastoupena některá gymnázia, mnoho středních odborných škol a učilišť, zdravotnické, hotelové i umělecké školy. V letošním roce byla účast škol rekordní – představilo se 46 středních škol ze Středočeského kraje, Prahy a okolních krajů.

red