Farní charita Neratovice jubiluje

Farní charita Neratovice, která působí ve středních Čechách a Praze, slaví 25 let od svého založení. Její pracovníci poskytují služby seniorům, lidem se zdravotním, tělesným a kombinovaným postižením i těm, kteří se nacházejí v jiné nezáviděníhodné životní situaci a vyžadují péči odborníků.

Klienti mohou využít zdravotní i sociální pomoc v několika střediscích – kromě Neratovic jsou mimo jiné v obcích Kostelec nad Labem, Tišice, Obříství, Libiš, Odolena Voda, Kladno, Říčany, Černošice, Kralupy nad Vltavou, Praze 8 i 9 a v oblastech Praha – východ i západ. O nestátním zdravotnickém zařízení, jehož cílem je poskytovat klientům odbornou kvalitní službu tak, aby byly zajištěny všechny jejich potřeby a mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí, jsme hovořili s ředitelkou neratovické charity Miloslavou Machovcovou.

Farní charitě je krásných pětadvacet let. Jak dlouho zde pracujete vy?

Stejný počet let. Stála jsem u jejího založení, nejprve na pozici vrchní sestry. Se mnou zde pracovaly čtyři sestřičky a postupně jsme rozšiřovaly naše služby. Po roce 2000, když jsem nastupovala do funkce ředitelky, se na základě požadavků obcí a měst rozšířily téměř po celém Středočeském kraji.

Chystáte se služby poskytovat i v některých nových místech?

V současné době nabíráme klienty v obcích Tuhaň, Kly a Větrušice, které sice spadají částečně do litoměřické diecéze, ale od nás je to malý kousek, a tak se o ně bude starat naše pracoviště.

O jakou službu je mezi klienty největší zájem?

Zcela jistě o domácí zdravotní péči, která je poskytována na základě indikace lékaře.

Můžete uvést nějakou novinku?

Naposledy jsme zřídili osobní asistenci, odlehčovací a aktivizační službu.

Mezi úspěšné projekty neratovické charity patří Tříkrálová sbírka.
Mezi úspěšné projekty neratovické charity patří Tříkrálová sbírka.

Co tyto služby nabízejí?

Osobní asistence zajišťuje v rodinách klientů běžné denní úkony a aktivity, jako je třeba pomoc při oblékání, s hygienou, ale i s přípravou jídla, s péčí o domácnost včetně doprovodu klientů na úřady, vycházky či za kulturou. Pomáhá také s procvičováním fyzických a duševních schopností.

Odlehčovací služba je terénní práce, která ulehčuje rodině péči o rodinného příslušníka. Pomáhá
například s hygienou, s podáváním jídla, ale i s dohledem nad nemocným a podobně, čímž umožní pečujícímu z rodiny nezbytný odpočinek, ale i vyřízení jeho záležitostí mimo domov a pomáhá mu s úkony, jenž jsou pro něj příliš náročné. Poslední z nich – sociálně aktivizační služba – je o ambulantní nebo terénní pomoci všem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

To však není všechno, s čím jste přišli…

Máte pravdu. Od 1. září loňského roku jsme v Domě s pečovatelskou službou v Libiši rozšířili čtyřiadvacetihodinovou službu, neboť jsme neměli kam potřebné klienty umístit. Od roku 2018 chceme tuto službu rozšířit na celé zařízení.

Je kapacita Domu plně obsazena?

Ano, v současné době je kapacita naplněna. V pěti pokojích jsou dvě lůžka, ostatní pokoje jsou jednolůžkové. Do budoucna chceme ale všechny přebudovat na dvoulůžkové, čímž by se nedostačující kapacita zařízení výrazně zvětšila.

Jak dlouho musí žadatel na umístění v Domě čekat?

To je různé. Někdy je to 14 dnů, jindy několik měsíců. Existuje pořadník, podle kterého se striktně postupuje. Vychází se přitom z naléhavosti daného případu.

Na kolik klienta pobyt v Domě vyjde?

Zhruba na 15 – 18 tisíc korun.

Může si takový pobyt dovolit každý?

Pokud využívá příspěvky na bydlení a na péči, tak ano. Naše pracovnice žadateli vždy ochotně pomohou a ve spolupráci s úřadem práce a sociálním odborem městského úřadu vše zařídit k jeho plné spokojenosti.

Neuvažujete o výstavbě dalšího podobného zařízení?

To bychom velice rádi. Pozemek máme již vytipovaný, ale vše se odvine od finančních prostředků,  které bychom chtěli pro tento záměr získat. Předpokládám, že pokud budeme úspěšní, mohl by stát do pěti let.

Vaše organizace patří k největším u nás. Dovedla jste si v začátcích představit, že přeroste do takových rozměrů?

Vůbec ne. Postupně se rozrostla o výše zmíněná místa. Převzali jsme například Čelákovice, Prahu – východ a po dohodě s ředitelem Jaroslavem Němcem i Prahu – západ, kde končila farní charita Dobřichovice a my zde zajistili obě služby – zdravotní i sociální.

Kolik máte zaměstnanců?

Momentálně máme plný stav, tedy 90 zaměstnanců. Stav se ale během roku mění. Přiznávám, že se potýkáme poměrně s velkou fluktuací. Ne každý je tak náročnou práci schopen vykonávat. Největší problém je zvládnout právě terén.

Zajišťujete i domácí hospicovou péči?

Ano. Jedná se vlastně o odbornou komplexní péči o člověka v konečném stadiu onemocnění. Jejím cílem je poskytnout pacientovi péči tak, aby netrpěl bolestí, strachem, úzkostmi či osamocením a dalšími negativními vjemy. Její součástí je i podpora a pomoc blízkým. Jsme vybaveni moderními přístroji a pokud klient projeví zájem o duchovní pomoc, zajistíme ji.

Otto Lokaj

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter