Dvě střední školy v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi se sloučí

Zastupitelé na dnešním zasedání rozhodli o tom, že se sloučí dvě střední školy v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Jde o Integrovanou střední školu Františka Melichara (ISŠ) a Střední zemědělskou školu (SZeŠ). Nástupnickou organizací bude druhá ze jmenovaných škol. Cílem je zajistit studentům lepší podmínky pro vzdělávání.

„Sloučení obou středních škol jsme projednali s jejich řediteli, kteří proces odsouhlasili,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. „V obou školách je poměrně nízký počet žáků. Zejména pak v integrované střední škole je jich ve třídách podlimitní počet. Tato organizace byla navíc také opakovaně neuspokojivě hodnocena kontrolními orgány,“ vyjmenovává hlavní důvody sloučení hejtmanka.

Radní pro oblast školství prof. MUDr. Zdeněk Seidl (ČSSD) předpokládá, že by nově vzniklý subjekt měl ve střednědobém horizontu disponovat větším počtem žáků a atraktivnější vzdělávací nabídkou. „Na úrovni kraje v současné době začíná pracovat expertní skupina na koncepci, která umožní absolventům středních škol lepší uplatnění na trhu práce,“ dodává hejtmanka Jermanová Pokorná s tím, že cílem sloučení je právě pomoci absolventům obou škol, aby našli vhodné uplatnění. Podle přijatého usnesení zastupitelů pak do doby zpracování této optimalizační koncepce nebudou rušeny učební obory. Po sloučení vznikne ekonomicky silnější subjekt a budou efektivněji využity kapacity učitelů i nepedagogických pracovníků.

Zejména o některé obory nabízené ISŠ byl téměř nulový zájem. Například obor truhlářská a čalounická výroba neměl žádného žáka, obor klempířské práce ve stavebnictví navštěvoval v roce 2017 jeden student a v oboru strojírenské práce se vzdělávalo jen devět žáků. Celkem ISŠ v roce 2017 navštěvovalo 150 žáků v rámci devíti nabízených oborů. ISŠ tak byla naplněna jen ze 42 procent své kapacity. Do Střední školy zemědělské docházelo loni 142 studentů, kteří se vzdělávali v oborech Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí. U této instituce byla naplněnost 57 procent.

Nástupnickou organizací bude Střední zemědělská škola, protože má podle zastupitelů vyšší potenciál ve více oblastech. Sloučení bude postupné, k optimalizaci by mělo dojít během dvou až čtyř let. Vznikne tak menší škola s počtem zhruba 250 žáků a se 30 – 40 zaměstnanci. Bude poskytovat střední odborné vzdělávání zakončené maturitní zkouškou a výučním listem.