Dovednostní tour v Kralupech byla o generační spolupráci

Pro žáky kralupské Základní školy Komenského připravila Krajská hospodářská komora Střední Čechy v součinnosti se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Kralupy zajímavou akci. Po dva dny šestnáct školáků poznávalo dění v uvedené střední škole, která vychovává i odborníky v oboru elektro. V dílnách se každému žáku ze sedmého či osmého ročníku věnoval vždy jeden studující prvního či druhého ročníku. Spolupracoval s ním při konstrukci dekorativního blikátka. Jednalo se o střídavě mrkající LED diody s možností regulace rychlosti svícení. Hotový produkt po vložení do plastové krabičky si žáci z Komenského školy odnesli domů na památku. Ti, kdo byli se svým úkolem hotovi dříve, vyzkoušeli si zapojení jednoduchých obvodů elektroinstalace.

„Na Burze práce v Mělníku, kterou pořádal na podzim roku 2018 Úřad práce Mělník ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy se sídlem v Brandýse n. L. – St. Boleslavi , jsem zkontaktovala Tomáše Klímu, učitele odborného výcviku SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. Ten přislíbil pomoc s uskutečněním nové aktivity Krajské hospodářské komory pod názvem „Dovednostní tour – generační spolupráce“. Jako další partner byla zvolena kralupská ZŠ Komenského.

Elektronické dekorativní blikátko bude zajímavým produktem, prezentovaným v následujícím školním roce v našem regionu na tradičním Veletrhu vzdělávání,“ uvedla Ilona Zůzová, referentka oblastní kanceláře Krajské hospodářské komory Střední Čechy – Mělník.

„Dovednostní tour – generační spolupráce“ je jednou z akcí organizovaných na podporu technického vzdělání mládeže s cílem prohloubení kooperace žáků základních a středních škol. Jejím smyslem je povzbuzení i ověření praktických dovedností, znalostí a osobní kreativity žáků v oboru zapojené střední školy. Tato aktivita má pomoci poodhalit schopnosti samostatné tvořivosti a zručnosti, zvýšit zájem o studium určitého oboru, navázat větší spolupráci mezi jednotlivými školami, ale také generacemi.

A jaké jsou pocity z této nevšední aktivity? „Studenti střední školy projevili velkou trpělivost a žáci ze „základky“ zase obdivuhodnou snahu se něčemu novému naučit. Učitelé mohou být na své žáky v tomto směru určitě pyšní,“ uzavřela Ilona Zůzová s tím, že Krajská hospodářská komora zainvestovala všechny potřebné materiály pro stavbu elektronických blikačů i občerstvení frekventantů.

Podle jejího sdělení budou v následujícím školním roce osloveny další subjekty na Mělnicku. V rámci uvedeného projektu se ještě pořádá např. soutěž s názvem „Chemie zábavně“ či „Moderní technologie“, další významnou aktivitou je např. projekt „Poznáváme firmy ve Středních Čechách“.

Příští středočeská „Dovednostní tour – generační spolupráce“ je naplánována ještě koncem června 2019 v Kutné Hoře.

Jiří Herain