Dotace na obnovu nemovitostí v Městské památkové zóně

Rada Fondu regenerace vyhlásila I. dotační kolo Fondu regenerace Městské památkové zóny ( MPZ) Mělník. Termín podávání žádostí na MÚ Mělník, oddělení památkové péče, je do 31. 3. 2017. Pro I. dotační kolo je určena částka 700 000 Kč. Dotace lze poskytnou na stavební obnovu nemovitostí (včetně případného restaurování) na domech, objektech či lokalitách nacházejících se v MPZ Mělník. Žádosti na předepsaném formuláři s povinnými přílohami přijímá správce fondu: Mgr. Markéta Fošumová, Ph.D., tel: 315 635 342, e-mail: m.fosumova@melnik.cz, kancelář č. 218, budova MÚ Mělník, č. p. 51. Zájemci o dotace naleznou formuláře k žádosti o dotaci na webové stránce města Mělník: http://www.melnik.cz/formulare-skol/d-5015

Zdroj: MÚ Mělník

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter