Dopravní policisté se zaměřili na nákladní vozidla

Policisté dopravního inspektorátu se, ve spolupráci s hlídkou dopravních policistů z Územního odboru Mladá Boleslav, zaměřili na kontrolu nákladních vozidel. Dopravně bezpečnostní akce byla naplánována na středu 6. září, a to od rána do pozdního odpoledne. Cílem opatření bylo zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na komunikacích mezi dálnicí D10 a D11 a zamezení nekázni řidičů nákladních automobilů, kteří nedodržují omezení průjezdu těchto vozidel na komunikacích označených dopravními značkami. Zároveň bylo u řidičů kontrolováno dodržování i dalších povinností, které pro ně vyplývají z právních předpisů a mezinárodních dohod, jako například doba řízení a odpočinku, manipulace s kontrolními zařízeními a paměťovými kartami, kontrola přepravy nebezpečných věcí, technického stavu vozidel, upevnění nákladu, pátrání po osobách a věcech či nelegální migrace.

Během této akce policisté na silnici mezi obcemi Mstětice a Zápy, kde je průjezd vozidel nad 12 tun zakázán, zkontrolovali přes čtyřicet nákladních vozidel, z nichž necelých dvacet řidičů tento zákaz porušilo. Na druhém stanovišti v Zelenči, kde je omezení pro nákladní automobily nad 6 tun, nebylo zjištěno žádné porušení.

nprap. Mgr. Eva Hašlová

-D-