Do Byšic se vrátil Komenský

Byšice nejsou a ani v minulosti nebyly bohaté na sochařskou výzdobu, před základní školou však byly umístěny busty Jana Amose Komenského a Tomáše Garrigue Masaryka. Vznikly na základě rozhodnutí zastupitelstva obce v roce 1923 a byly slavnostně odhaleny po ukončení velké přístavby školy.

Ve víru politických událostí a změn v době protektorátu a poté v 50. letech byla nejprve odstraněna busta prvního československého prezidenta, později úřady vyvíjely tlak i na likvidaci poprsí učitele národů. Nakonec bylo uloženo ve škole.

Později byla busta vyzvednuta na žulový podstavec a zdobila parčík u základní školy. Po roce 2000 ovšem vzala zasvé – na její devastaci se podepsali právě její žáci. Viník nebyl zjištěn a devastované torzo bylo z parku odstraněno.

Podstavec zel téměř šestnáct let prázdnotou, až letos zde bylo slavnostně odhaleno nové umělecké
dílo. Odhalení busty Komenského se zúčastnili zástupci obce, učitelé základní školy, občané Byšic i žáci zdejší školy.

Dana Duchoslavová