Děti oslaví svůj svátek!

Historie tohoto svátku v naší republice sahá do padesátých let 20.století, neboť se poprvé Den dětí slavil v roce 1952. Myšlenka vymezit pro děti jejich den vznikla na Světové konferenci pro blaho dětí v Ženevě již v roce 1925. Na této konferenci zástupci 54 zemí schválili deklaraci, která se zabývala chudobou, dětskou prací, vzděláním a dalšími otázkami týkajícími se dětí na celém světě. Po konferenci několik vlád zavedlo ve svých zemích takový den, s cílem udělat dětem radost a zároveň poukázat na problémy týkající se dětí, na jejich práva a potřeby. Úplně poprvé ve světě byl Den dětí 1. června oslavován v San Francisku ve zmiňovaném roce 1925.

A tak v městech i obcích bude tento víkend patřit našim dětem. Ne jinak tomu bude i v našem regionu….

ROUDNICE NAD LABEM

Po stopách sněhové královny

Dobrodružnou cestu odvážné Gerdy za osvobozením svého kamaráda Káje ze zajetí zlé Sněhové královny mohou absolvovat o ostatní děti v neděli 2. června v parku Josefa Hory.

Od 13 do17 hodin zde společnost „Velká dobrodružství“ připravila odpolední program na téma „Pohádkový les – Po stopách Sněhové královny“ na motivy známé pohádky H.Ch. Andersena. Na krátké trase parkem budou na děti čekat herci v překrásných kostýmech a u nich budou děti na jednotlivých stanovištích plnit zapeklité úkoly. Pomohou děti zasytit hrachem starou vránu a princi pochytat splašené koně? Dokáží čarodějnici nasbírat dost pavouků na polévku a hodné babičce rozpustit zakleté rampouchy? Ty to úkoly budou muset splnit aby se dosáhly svého cíle. Na startu u vstupu do parku děti obdrží průvodní dopis, do kterého budou sbírat razítka. V cíli pak od kouzelné Sněhové vločky dostanou všichni malí poutníci krásný dárek.

NERATOVICE

Plná zahrada dětí…

Dům dětí a mládeže společně s místním Klubem českých turistů pořádá Den dětí. A to na rozdíl od jiných míst v pondělí 3. června od 16 hodin v zahradě místního DDM. Pro účastníky je připravena řada zábavných soutěž a her, vyřádit se mohou na skákacím hradě a užít si na pouťových atrakcích. Chybět samozřejmě i oblíbené malování na obličej, bublinková show či projet se no konících.

LHOTKA U MĚLNÍKA

Dětský den radosti na hřišti

Jako každoročně, tak i letos proběhne na místním hřišti tradiční Dětský den s bohatým programem. V sobotu 1. června tak na mladé návštěvníky čeká celá řada soutěží jako například malování křídou, přetahování lanem, skákání v pytlích, střelba lukem, střelba ze vzduchovek, jízda na koních, kroket, házení tenisákem na plechovky, lovení rybiček z vany, nošení vajíčka na lžíci, malování, skákací hrad, skákání na trampolíně a mnoho dalšího. Chybět nebudou ukázky cvičení záchranných složek a jako obvykle i skákací hrad a mnoho dalšího. Pro všechny bude připraveno občerstvení a spousta odměn pro děti.

ZELČÍN

Dětský den se zvířátky

ZOOPARK v Zelčíně je častým cílem rodin s dětmi. Není proto náhodou, že se zde odehrává celá řada akcí určená právě jim. A tak jako každý rok, tak i letos zde oslaví svůj svátek. A to v neděli 2. června od 13 hodin.Samozřejmě se mohou svézt na koních, pohladit si kozičky či si prohlédnout další zvířátka a všichni dohromady si dát něco na zub v místním Hostinci U Bedřicha. Bude to opět jistě skvělé a uvolněné odpoledne.

VELKÝ BOREK

Veselé odpoledne plné her

To se uskuteční v sobotu 1. června od 14 hodin na zdejším hřišti, které pořádají rodiče a SK Slavia. Těšit se všichni mohou na soutěžní disciplíny, skákací hrad, projížďku na koni, tvůrčí dílny, pěnu, tvarování balónků, občerstvení a další. Ke skvělé atmosféře přispěje vystoupení žáků místní základní školy, svojí zdatnost předvedou policisté a určitě všechny zaujmou ukázky výcviku psů. Samozřejmě nebudou chybět ani odměny pro děti. Bude to skutečně veselé odpoledne, jenž si všichni skvěle užijí.

KLY

Dětský den plný zábavy

Což je přece jasné, svátek je třeba krásně oslovit. A tak v sobotu 1. června od 13 hodin proběhne na hřišti TJ Kly Dětský den plný zábavy, jenž pořádají společně s obecním úřadem, místními hasiči, myslivecké sdružení a ZŠ Kly. I zde se uskuteční mnohé soutěže, chybět nebude oblíbené malování na obličej, skákací hrad, barevná pěna a nakonec i překvapení z nebe.

CÍTOV

Dopoledne plné her

Den dětí zde bude pojat v podobě soutěží. V sobotu 1. června od 10 hodin na fotbalovém hřišti proběhne dopoledne plné her. Bude soutěžit ve dvou kategoriích, a v úměrnosti věku se budou plnit úkoly. Děti od 2 do pěti let splní padesát procent soutěžních stanovišť a ti od 6 do 15 let musí absolvovat všechny stanoviště. Samozřejmě na ně čekají odměny i občerstvení.

ČEČELICE

Cesta kolem světa

To je obsah zdejšího Dne dětí, který se uskuteční v areálu zdejší hasičské zbrojnice v sobotu 1. června od 13 hodin. Dnem provedou představitelé jednotlivých světadílů. A tak zastřílet ze

vzduchovky si bude možno s pravým kovbojem. Jak správně házet oštěpem předvede indián. Zachraňovat poslední kapky vody bude s krásnými černoškami. No a při dalších soutěžích se bude možno setkat i s havajskými obyvateli, Číňany či Evropany. Samozřejmě chybět nebude spousty dalších soutěží o super ceny, malování na obličej, zábavná skluzavka nakonec se všichni vyřádí v pěně…

ZEMĚCHY

Přijela k nám pouť…

Takový má podtext letošní Dětský den, který proběhne v sobotu 1. června odpoledne na hřišti TJ Zeměchy. Na všechny je opět připraveno Spousta různých tématických her a soutěží. Opět i zde svojí zdatnost předvedou hasiči, kteří také přivezou pěnový bazén, k dispozici bude skákací hrad a další atrakce. Nejenom je, ale i dospělé čeká Turnaj Gladiátor a třebaže je vstupné dobrovolné, budou dětské vstupenky slosovány o hodnotné ceny. Vše vyvrcholí zábavou s hudebním doprovodem.

OLOVNICE

Dětský den na hřišti

Neděle 2. června bude patřit nejmladším občanům Olovnice. Zdejší Obecní úřad a místní zájmové spolky pořádají totiž pro ně zábavné dopoledne. Od 14 hodin je na místním hřišti TJ Olovnice čeká celá řada různých her a soutěží se sladkou odměnou i malým občerstvením. Chybět nebudou pouťové atrakce, lanová dráha a pěnové překvapení na závěr. Prostě a jasně, bude veselo.

Avšak děti si to někde užijí i v jiných dnech.

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

„Letecký“ Dětský den

A proč letecký… Protože se tentokrát odehraje na heliportu ve Staré Boleslavi za areálem Jaselských kasáren. V pátek 7.června od 8.40 hodin vše zahájí průlet víceúčelových bojových letounů JAS-39 Gripen a následovat bude seskok parašutistů z vrtulníku. Pořádkové jednotky Policie ČR představí dron a výcvik služebních psů. Svojí zdatnost kromě policejních jednotek předvedou i vojáci a příslušníci hasičského záchranného sboru. Chybět nebude po celé dopoledne bohatý doprovodný program. K dispozici bude řetízkový kolotoč, skákací hrad, lezecká stěna, vláček, překážková dráha, trampolína a možnost si zastřílet za vzduchovky. Prostě si zde každý užije skvělé zážitky plné pohybu.

KOSTELEC NAD LABEM

Kdo si hraje, nezlobí…

Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků v Kostelci nad Labem pořádá každým rokem akci ke Dni dětí. Tentokrát to bude ve znamení pořekadla „Kdo si hraje nezlobí…“. V sobotu 8. června od 14 hodin se děti, ale i dospělí vydají do osady Rudeč u Kostelce n Labem, kde na návsi čeká na všechny zábavné odpoledne. Zde budou připraveny dílničky, další soutěže, malování na obličej, pochutnat si mohou na cukrové vatě a dalších dobrotách. Chybět nebude parádní diskotéka s překvapením. Věřme, že bude přát i počasí a tak všichni stráví příjemné jarní odpoledne.

TUPADLY

Den dětí opět přinese spousta zábavy

Obec Tupadly pořádá již tradičně pro své nejmladší občany slavnostní odpoledne. V sobotu 8. června se ve 14 hodin obecní park zaplní těmi nejmladšími místními občany obce i z blízkého okolí. Na všechny tak čeká skvělé odpoledne plné soutěží a her. Nebude chybět i skákací hrad, skluzavka či trampolína. Proběhne i divadelní představení a hudební produkce. Pro všechny je připraveno spousta dobrot a ti odvážní, což samozřejmě budou všichni, se budou moci projet na konících…

ZLONČICE

Děti budou mít svůj den

A to tentokrát v sobotu 8. června od 10 hodin kdy na všechny zdejší nejmladší občany, ale i přespolní čeká den plné zábavy a her. Na hřišti za Staročeskou hospodou se bude soutěžit v nejrůznějších disciplínách a nejenom ti nejlepší budou odměno. Dále je připravena celá řada atrakcí v podobě skákacího hradu, střelnice, mašinky či autíčkového kolotoče. Svojí zdatnost předvedou hasiči a jejich technika jistě zaujme nejenom kluky. A samozřejmě nebude chybět ni obligátní opékání buřtíků.

mar