Déšť turisty neodradil

Když se v sobotu dva dny před tradiční turistickou akcí Mělnický hrozen spustil vytrvalý déšť, neočekávali pořadatelé že se letošního ročníku účastní 170 opravdových turistů. Letošní ročník byl zároveň jarním srazem turistů Středočeské oblasti náhradou za dubnovou Okoř. Ten se neuskutečnil kvůli zdravotní karanténě. Účastníci si tradičně vybírali z pěti pěších a dvou cyklotras. Nejdelší pěší na 50 kilometrů zavedla nejzdatnější turisty na Kostelíček před Jestřebicemi, provedla je pod jestřebickými a mšenskými Pokličkami krásným Kokořínským údolím do Lhotky a odtud kolem skalního bytu do cíle. Ti,kdo zvolili trasu na 36 kilometrů zavítali přes Želízy a Vysokou k rybníku Harasov a odtud spolu s nejdelší trasou do cíle. Díky špatnému počasí si vybralo trasu na 50 kilometrů jen 6 účastníků a trasu 36 kilometrů 8 účastníků. Počet zúčastněných zachraňovali účastníci kratších tras. Ta na 25 kilometrů zavedla turisty do Liběchova. Obě nejkratší trasy na 11 a 16 kilometrů vedly bezprostředním okolím Mělníka. Počasí opravdu nepřálo cyklistům a tak na kratší trasu 40 kilometrů vyrazili jen 3 účastníci. V cíli obdržel každý diplom, butonek akce a sladkou odměnu. Zároveň také dostal účastnický list a butonek jarního srazu turistů Středních Čech. Protože byl Hrozen zařazen také do Středočeské desítky byla možnost zakoupení turistické vizitky.

Nejstarším účastníkem byl pan František Znamenáček z Říčan který ve věku 92 let zdolal trasu na 11 kilometrů. Stejnou trasu si vybrala v doprovodu rodičů i šestnáctiletá Jaroslava Říčařová a 11 kilometrů stačilo i nejvzdálenějšímu účastníku Herbertu Šenkerkovi z Ostravy. Poděkování pořadatelů patří za finanční příspěvek mělnické radnici a za příspěvek na Oblastní sraz turistů i Středočeskému kraji. Dík patří také personálu Blatecké hospody za přípravu občerstvení pro zmáčené účastníky.

Akce se podle zápisů v kronice líbila a tak se s mnohými setkáme 26. června 2021 na 38. ročníku.

Jan Soukup