Jak to chodilo u Bajzů….

Samozřejmě i Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi se zapojila do oslav významného výročí naší republiky. A to ne jinak nežli připomenutím jak se žilo za První republiky výstavou „Prvorepublikové střípky aneb Zlaté české ručičky“.

V průběhu srpna a září si zájemci budou moci v prostorách knihovny prohlédnout dobové materiály a předměty každodenního života z tohoto období. A když v knihovně, tak připomenout i knížkou. Kdo by neznal klasické dílko Karla Poláčka „Bylo nás pět“ a neméně úspěšný televizní seriál. A právě do této atmosféry se zájemci budou moci přenést. V koloniálu Vendelína Bajzy se zboží odvažovalo na vyleštěných vahách a místo kýčovitých igelitek se sypalo do vlastnoručně vyrobených kornoutů. Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet jak to v takovém krámě chodilo na vlastní oči i ruce. Možná si i uvědomí, že v dobách neexistence supermarketů měli lidé k sobě i jaksi blíž…

mar