Česká divadelní fotografie 1859–2017

Tak se nazývá putovní výstava jejíž vernisáž se uskutečnila 8. září v prostorách mělnického Masarykova kulturního domu a bude jí možno shlédnout až do 30. října letošního roku. Jedná se o výběr z reprezentativní výstavy o historii divadelní fotografie v českých zemích, která se konala na jaře 2018 v pražském Obecním domě. Výstava obsahuje exponáty od úplně prvního doloženého snímku z divadelního prostředí z roku 1859 až po zástupce současné tvorby. Prvními dochovanými fotografiemi českého divadelnictví jsou portréty. Výstava tak nahlíží do fotografických ateliérů poloviny 19. století, neboť právě herci patřili mezi jejich nejčastější návštěvníky. Nejstarším dochovaným snímkem s divadelní tematikou je fotografie herečky Mikulášského divadla Floriany Jaich z Ateliéru Schwestka z roku 1859. A první fotografie z divadelního představení pochází z roku 1892 z inscenace hry Imre Madácha Tragédie člověka, kterou v Národním divadle snímal Alfred Baštýř.

Zachycení představení v interiéru divadla prakticky umožnil až rozvoj fotografické techniky a hlavně instalace elektrického osvětlení. V meziválečném období vznikla celá řada unikátních snímků. Vedle renomovaných ateliérů 19. a začátku 20. století jsou zde zastoupeny významné osobnosti české divadelní fotografie jako Zdeněk Tmej, Karel Ludvík, Václav Chochola, Jaroslav Krejčí, Bohdan Holomíček, Viktor Kronbauer a mnoho dalších. Návštěvníci se mohou těšit například na historické snímky Hany Kvapilové, Jindřicha Mošny či Anny Sedláčkové, ale i novodobější portréty třeba „sexy symbolu“ šedesátých let Olgy Schoberové, dále Violy Zinkové, Petra Čepka nebo Martina Dejdara či herců Divadla na Vinohradech.

Výstava tak zároveň přináší specifický pohled na dějiny českého divadla viděného prostřednictvím fotografií. Divadlo a divadelníci se vždy významně podíleli na společenském životě země, zachování a rozvoji její kultury a několikrát i přímo zasáhli do historických událostí.

Celou expozici rovněž doplní fotografie z historie mělnického divadelního spolku Vojan a soubor fotografií Mirka Páska připomínající mělnické divadelní události posledních let.

mar