Centrum Kralup nad Vltavou čeká proměna

Významným krokem v rámci revitalizace centra Kralup nad Vltavou bude první etapa úpravy řešení zpevněných ploch v centru města. Spočívá v opravě prostranství mezi kostelem a radnicí a zahrnuje také rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení a zeleně.

Práce na úpravách potrvají tři měsíce a provázet je bude redukce dopravy; omezení budou muset strpět i chodci. „Projektant už dopředu vytvořil jednotlivé fáze všech prací tak, aby byl umožněn přístup do všech provozoven, obchodů a úřadů. Po celou dobu realizace tak bude veřejnosti umožněn pohyb přes náměstí,“ uvedl tiskový mluvčí kralupské radnice Aleš Levý.

„Stávající živičné povrchy budou nahrazeny žulovou dlažbou a v prostoru kostela původní mozaikovou dlažbou. V parku bude ponechán pomník, lípa a keřový porost na jeho severní straně. Travnatý povrch bude nahrazen povrchem mlatovým. Převážná část území bude mít funkci pěší zóny s umožněním dopravní obsluhy,“ přiblížil místostarosta Kralup Libor Lesák hlavní body úprav, které budou stát přes 12 milionů korun. Připomněl rovněž, že výraznější dopravní omezení přinese demolice hotelu Praha, která začala 1. září a bude pokračovat současně s revitalizací ploch kolem radnice a kostela.

 „Protější parkoviště, které  je součástí Palackého náměstí,bude po dobu demolice nefunkční, neboť v tomto místě dojde k vystavění ochranného plotu. Uzavřen bude i chodník pro pěší. Naopak parkoviště naproti budově České spořitelny nedozná výraznějších omezení. V důsledku demolice se ale částečně zkomplikuje doprava v Žižkově ulici, přes  kterou budou nákladní automobily odvážet sutiny,“ upřesnil Levý. Demoliční práce v ceně 2,2 milionu korun provede pražská společnost Arimet plus s.r.o.

„Demolici hotelu Praha jsme měli spočítanou na asi pět milionů korun, ale vybraná firma ji provede ani ne za polovinu, což je pro město velmi pozitivní zpráva,” konstatoval místostarosta Lesák. “Tou další je, že akce bude z  devadesáti procent kryta částkou, kterou město obdrží z dotace od ministerstva pro místní rozvoj,“ dodal.

red

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter